M: Stärk skyddet mot utsatta kvinnor

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Anders Wiklund/TT
Larmrapporter vittnar om att våld i nära relationer ökar under coronakrisen. Sverige måste ta detta på allvar och skyndsamt få på plats bättre skydd mot våldsutsatta kvinnor. Moderaterna föreslår fem åtgärder som skulle göra skillnad, skriver Ulf Kristersson, Josefin Malmqvist, Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint.

Coronakrisen slår hårt mot hela vårt samhälle. Av uppenbara skäl kraftsamlar Sverige för att stärka sjukvården, stoppa smittspridningen och rädda svensk ekonomi. Men det finns ett par områden till som kräver vår uppmärksamhet.

En akut fråga som politiken måste ta ett förnyat grepp om är våld i nära relationer. Kvinnojourer och hjälporganisationer runt om i Sverige larmar om ett ökat stödbehov. I flera länder, bland annat Frankrike och Spanien, har antalet anmälda fall av misshandel ökat dramatiskt. En förklaring är att det har blivit svårare att söka hjälp när utsatta, ofta kvinnor, tvingas stanna hemma.

Sverige måste ta detta på stort allvar, och skyndsamt ta fram konkreta verktyg. Moderaterna lyfter nu fram fem åtgärder för att skydda den som utsätts för våld.

1. Mer pengar till kvinnojourer

Kvinnojourerna spelar en avgörande roll i att förebygga våld och skydda och stötta utsatta kvinnor. Moderaterna vill avsätta 200 miljoner kr för att kvinnojourerna ska ha tillräckligt med platser och en god beredskap.

2. Lättare att larma

Moderaterna vill se fler informationsinsatser för våld i nära relationer. Vi vill därtill att regeringen skyndsamt ser över möjligheten att inför nya kontaktvägar för den som utsätts för våld. Det kan exempelvis handla om att bredda möjligheten att larma via sms i nödsituationer, eller fysiska funktioner i form av kodord som nu prövas i andra länder.

3. Samverkan i akuta situationer

I Västra Götalandsregionen har ett utvecklings- och samverkansprojekt mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård prövats med stor framgång vid akuta våldshändelser i familjer. Moderaterna vill att tillvägagångssättet med det operativa samarbetet utvecklas och sprids nationellt för att stärka skyddet och stödet för våldsutsatta kvinnor i hela landet.

4. Skärpta straff

Samhället måste tydligare markera mot våld i nära relationer, och bättre skydda utsatta. Moderaterna vill skärpa straffskalan för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning så att dagens nio månader till sex års fängelse, blir till ett år och tio års fängelse. Bestämmelserna tar sikte på upprepade kränkningar som begås i en nära relation.

5. Kontaktförbud med fotboja

I dag krävs att en gärningsman bryter mot ett kontaktförbud för att kontaktförbud med fotboja ska kunna meddelas. Det innebär en otrygghet för brottsutsatta kvinnor och riskerar medföra en omotiverad risk. Moderaterna vill att beslutet om huruvida ett kontaktförbud ska förenas med fotboja istället ska utgå från en riskbedömning i varje enskilt fall.

Våld i hemmet är ytterst en fråga om liv och död. Vi måste göra allt i vår makt för att motverka det. Dessa fem förslag skulle göra skillnad.

Ulf Kristersson, partiledare (M)

Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M) och ordförande för Moderatkvinnorna

Pål Jonson, riksdagsledamot (M) för Värmland

Marléne Lund Kopparklint, riksdagsledamot (M) för Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.