Låt ungdomarna få stanna

Ledare
PUBLICERAD:
Det har snart gått fem år sedan den stora flyktingströmmen 2015. Låt de ensamkommande unga som kom då få stanna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
De ungdomar som flydde ensamma till Sverige hösten 2015 har snart varit här i fem år. Det handlar om ungdomar, de flesta välintegrerade i svenska familjer och i samhället, som många fortfarande lever under utvisningshot. Coronakrisen har gjort det ännu svårare för dem att få permanent uppehållstillstånd. De borde av humanitära skäl få stanna.

Gymnasielagen från 2018 är långtifrån perfekt. Den är svårtolkad och kritiserad. Den lade en tung börda på kommunerna och skapade osäkerhet och ångest hos ungdomarna.

De har levt med oacceptabla väntetider och osäkra åldersuppskrivningar. De har sett kompisar skickas tillbaka till ett land de har noll koppling till, utan familj och framtid.

Kraven på dem är hårda. De ska först klara av en gymnasieutbildning med godkända betyg, sedan på ett halvår fixa ”varaktig försörjning”. Det är svårt även för en svenskfödd tonåring och det har blivit ännu svårare när coronakrisen nu resulterar i massarbetslöshet.

Det finns många värmländska lokalpolitiker bland de 39 som skrivit en debattartikel i Aftonbladet med en vädjan om att bevilja permanenta uppehållstillstånd till alla ensamkommande ungdomar som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015.

Här finns företrädare för sju av de åtta riksdagspartierna. Det är inte svårt att gissa vilket parti som inte är med. Bredden imponerar och det är mycket glädjande att se kommunpolitikerna Margareta Nisser-Larsson (M), Monica Ståhl (KD), Per-Inge Lidén (MP) och Jan-Olof Hesselstedt (V) skriva tillsammans. Det gör de inte särskilt ofta, men här är de överens.

Moderaterna och Kristdemokraterna är på riksplanet emot tankarna på att låta de ensamkommande få permanenta uppehållstillstånd. Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenegard kallar gymnasielagen inhuman och hävdar att alla utan skäl för uppehållstillstånd ska utvisas.

Nej, det inhumana vore att skicka tillbaka ungdomarna till Afghanistan, ett land där talibanattacker sker dagligen och där en tredjedel av befolkningen har svårt att få mat för dagen. Det är osäkert och farligt.

Långt före coronakrisen avrådde UD från alla resor till landet. Ändå har Sverige utvisat både konvertiter, hbtq-personer och tonåringar dit i strid med internationella konventioner.

Många av ungdomarna har gått vård- och omsorgsutbildningar, där bristen på arbetskraft redan är skriande stor. Det är också en sektor där vikariat och timanställningar är alldeles för vanliga. Provanställningar och tillfälliga jobb ger inte grund för uppehållstillstånd. Redan höga krav har blivit ännu högre.

Alternativet för många vid ett avslag från Migrationsverket är inte att åka tillbaka utan att gå under jord och bli en del av ett växande skuggsamhälle, utan papper, bostad och några som helst rättigheter.

Kommunpolitikerna skriver att de vill skörda frukterna av sina investeringar, men det är en alltför snäv och ekonomisk syn på frågan. Det handlar inte om lönsamhet utan om medmänsklighet. Låt de ensamkommande få stanna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.