Varför agerar Flen som Kina?

Ledare
PUBLICERAD:
USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping kysser varandra på en muralmålning i en park i Berlin. Rykten, lögner och mörkläggning är vanligt i coronapandemins spår.
Foto: Markus Schreiber
Kinas ledare kunde ha kvävt coronapandemin i sin linda genom att snabbt erkänna att viruset fanns där och hade börjat spridas. I stället teg ledningen under några kritiska dagar och veckor. Läkare och visselblåsare som slog larm straffades och viktig tid förlorades.

Kommunistregeringen vill kontrollera narrativet kring pandemin. Den bestämmer vad som ska komma ut och vad som ska sopas under mattan. Öppenhet och tolerans existerar inte, kritik och granskning får inte förekomma. Det är diktaturens kännemärke.

Världshälsoorganisationen WHO varnade redan i februari för att världen i pandemins spår skulle få den värsta ”infodemin” någonsin, med en svårgenomtränglig störtflod av desinformation och rena lögner. EU:s utrikestjänst EEAS anklagade i en rapport ryska medier för att medvetet sprida falska coronanyheter för att destabilisera och skapa panik i EU.

En talesperson för den kinesiska regeringen har anklagat USA för att ha startat smittspridningen i Kina när 700 amerikanska soldater besökte Wuhan. USA:s utrikesminister Mike Pompeo påstår att coronavirusutbrottet kan ha sitt ursprung i ett laboratorium i Kina, utan att presentera några bevis för det.

Det går rykten om att viruset är ett biologiskt vapen framställt av USA. Eller Kina. Andra, som Brasiliens president Jair Bolsonaro, hävdar att det är ofarligt och harmlöst. Donald Trump avfärdar all kritik mot hans hantering av krisen som falska nyheter och upprepar ofta att journalister är ”folkets fiende”.

Inte vill man tro att den synen på fakta och seriösa medier skulle finnas bland svenska beslutsfattare utanför den nationalistiska extremhögern. Men jodå, tyvärr har en gemensam granskning av tre sörmländska tidningar avslöjat att även svenska kommuner och regioner vill mörklägga sanningen och hålla inne med fakta.

Eskilstuna är en av nio kommuner i Sörmland som inte vill berätta för medierna hur många som smittats på äldreboendena.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nio kommuner och region Sörmland tog samtidigt ett beslut att säga nej till tidningarnas begäran att få reda på hur många äldre och har varit och är smittade på länets äldreboenden. Inte heller på frågan om hur många som avlidit fick tidningarna något svar. Sörmland är en av de hårdast drabbade regionerna i landet.

Mejlväxlingen mellan kommuncheferna avslöjar en misstro mot tidningarna. Trosas kommunchef Johan Sandlund skriver att det är "förunderligt vad de publicistiska fantomerna vill att vi ska prioritera högst just nu".

Nej, det är inte alls förunderligt, utan tvärt om av allmänt intresse att få reda på hur läget är. Att hänvisa till sekretess håller inte. Tidningarna ville inte ha uppgifter som kränkte någon enskilds integritet.

Kommuncheferna har inget som helst lagstöd för att inte lämna ut uppgifterna. De bryter i stället mot den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen.

Att uppgifterna fanns och var en allmän handling bekräftas av att de har rapporterats till länsstyrelsen som varje vecka ger en samlad regional lägesbild. Att de tillsammans förhalade att offentliggöra beslutet att säga nej är ännu ett brott.

Kommuncheferna bryter mot den grundlagsfästa offentlighetsprincipen.
Foto: Maja Suslin/TT

Det kommuncheferna gör är inte bara olagligt. Det är dessutom kontraproduktivt att mörka och lägga locket på. Oron hos allmänheten minskar inte, den ökar i stället när cheferna inte vill redovisa det faktiska läget.

Trovärdigheten för kommunerna och regionen urholkas samtidigt. Den naturliga följdfrågan är: Vad är det mer vi inte får reda på? Det bäddar för rykten och misstro.

Händelsen bör polisanmälas och bli ett fall för Justitieombudsmannen. Så här får inte svenska myndigheter agera. Största möjliga öppenhet bör råda. Det gäller även värmländska kommuner. Det är därför olämpligt att Filipstad inte berättar om hur utbredd smittan inom äldreomsorgen är.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.