Blågröna styret: "Tillsammans klarar vi krisen"

Debatt
PUBLICERAD:
"Nu är det tid för sammanhållning och att gemensamt ta sig igenom detta så bra som möjligt." Det skriver representanter från det blågröna styret.
Foto: Karlstads kommun
Vi lever i, för de flesta av oss, ovanliga tider. Läget är osäkert vad gäller arbete och hälsa för oss själva och dem vi bryr oss om.

Varje dag rapporteras om nya sjuka, fler döda, att världsekonomin påverkas negativt och att allt fler länder inför striktare restriktioner i spåren av coronaviruset. Det här väcker givetvis oro och osäkerhet.

I vårt lilla hörn av världen är läget så pass mycket under kontroll som det kan vara. Karlstad står väl rustat, och det jobbas ihärdigt på att bibehålla den beredskapen.

Det vi kan göra nu, allihop, är att försöka bidra till lugn och stabilitet genom att följa myndigheternas rekommendationer. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla smittspridningen i schack, för hur snabbt den går påverkar i sin tur alla kommunala verksamheter.

I Karlstad, såväl som i andra kommuner, arbetar man just nu för att se till att de kommunala kärnuppdragen i form av vård, skola och omsorg kan fungera så nära det normala som möjligt. Vi har en ökad sjuk- och VAB-frånvaro, men i dagsläget ligger detta på en hanterbar nivå. Vissa verksamheter påverkas givetvis mer än andra, men alla delar signalerar än så länge att läget är under kontroll.

Samtidigt gör vi också vad vi kan för att mildra coronakrisens påverkan på näringsliv och föreningsliv i Karlstad. Som politiker på lokal nivå har vi begränsade möjligheter till omfattande stödpaket och liknande, men pandemin kommer att ge med sig förr eller senare och när den dagen kommer ska så mycket som möjligt av allt det som Karlstadsborna behöver och vill ha för sitt dagliga liv, finnas kvar.

För att dra vårt strå till stacken har vi redan genomfört en rad lättnader för näringslivet, som till exempel att ge uppskov med betalning av avgifter, snabbare betalning av fakturor från kommunens leverantörer, föreningsbidrag betalas ut i förskott etcetera, men vi jobbar också vidare med fler idéer och tar gärna emot förslag på vad vi kan göra mer.

Det måste inte heller bara vara förslag som gäller näringslivet, utan kan lika gärna vara en idé kring hur man kan aktivera barn vars fritidsaktiviteter inte längre genomförs, eller på hur man kan mildra ensamheten hos dem som blir ännu mer ensamma än vanligt nu. Alla goda idéer och initiativ är mycket välkomna. Just nu påverkas alla delar av människors liv, så därför behöver vi också hitta nya sätt att arbeta på inom alla områden.

Vi vill också ta tillfället i akt att tacka all personal ute i de kommunala verksamheterna, alla ni som varje dag bidrar till att en så hög grad av normalitet som möjligt, upprätthålls. Ni är ryggraden i det arbete som görs och ni ska veta att vi är otroligt stolta och tacksamma över ert hårda arbete.

I detta extraordinära läge är det inte tid för vi och dem. Nu är det tid för sammanhållning och att gemensamt ta sig igenom detta så bra som möjligt.

För det blågröna styret,

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.