Entreprenörer släpptes in på Granberga trots besöksförbud