• idag
  4 apr
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  5 apr
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  6 apr
  12°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  7 apr
  13°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  8 apr
  11°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Vår gemensamma utmaning

Insändare
PUBLICERAD:
"Vi socialdemokrater tar gärna den framsträckta handen men då måste också moderaterna vara beredda att ta sin del av ansvaret även om det gäller jobbiga och obekväma beslut."
Foto: Daniel Olausson
Svar på insändare från moderata fullmäktigegruppen och ledamöter i socialnämnden.

Insändaren från moderaterna som publicerades i VF den 19 mars avslutas med förhoppningar om en fortsatt god ton mellan socialdemokraterna och moderaterna. Vårt svar är att det hela tiden varit vår målsättning men då gäller det att även moderaterna är beredda att ta det ansvar som faktiskt vilar på oss folkvalda politiker.

Vi politiker har ett övergripande och slutligt ansvar när det gäller såväl personalrekrytering som arbetsmiljö inom alla kommunala verksamheter. Det är tjänstepersonernas ansvar att annonsera och rekryterar personal men alla politiker har ansvaret att kontinuerligt följa upp personalläge och arbetsmiljö, analysera situationen och be om åtgärder från ansvariga chefer om det krävs.

På socialnämndens arbetsutskott den 12 februari meddelade socialchefen att man gjort allt som stod i deras makt för att säkra personalsituationen inom hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård i norra delarna av kommunen men att det inte längre räcker. Antalet vårdtagare har helt enkelt blivit så många att personalen får svårt att räcka till. Då gav ett enat arbetsutskott, där även moderater (och sverigedemokrater) deltog uppdrag till tjänstepersonerna att snarast möjligt ta fram ett förslag till lösning. Alla äldre måste garanteras den omsorg de beviljats utan dröjsmål!

Socialchefen lade fram sitt förslag till lösning på socialnämndens möte (25/2) och en enig nämnd beslutade om ett extra sammanträde den 11 mars för att man skulle kunna ta resonemang i respektive partier innan beslut.

Majoriteten i socialnämnden (socialdemokrater och centerpartiet) antog förvaltningsledningens förslag om att omorganisera verksamheten vid Finnskogahemmet eftersom man behövde omfördela personalen inom norra området. Moderaterna reserverade sig mot detta med motiveringen att man inte fått någon konsekvensbeskrivning. Moderaterna skriver i insändaren att man inte heller i fått tillgång till MBL-förhandling och de riskanalyser som tagits fram inför mötet i socialnämnden. Detta stämmer inte och vi anser att det är anmärkningsvärt att de ger felaktiga uppgifter i sin insändare.

Vi socialdemokrater hade, innan beslutet den 11 mars, försäkrat oss om att det fanns en plan för samtal med såväl personal som boende och anhöriga kring omorganisationen vid Finnskogahemmet men den hann tyvärr inte sättas i verket eftersom sociala medier och övriga media hann före.

Tjänstepersonerna hade beslutat att inte informera innan beslut var taget. I dag vet vi att det inte fungerade och vi beklagar detta djupt. Vi förstår till fulla den oro som det medförde för alla inblandade när informationen från socialförvaltningen inte hann ut i tid.

Ingen politiker i Torsby kommun kan rimligtvis ha undgått informationen från tjänstepersonerna om svårigheterna att rekrytera personal. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med utbildad personal att uppbringa utifrån de äldres behov i kommunen just nu. Till detta kommer stora pensionsavgångar och en minskande andel personer i arbetsför ålder, främst i kommunens norra del.

Vi socialdemokrater önskar att alla politiker i socialnämnden tar till sitt förnuft till fånga, inser hur allvarlig situationen är och börjar jobba tillsammans med istället för emot tjänstepersonerna. Vårt gemensamma uppdrag är att säkra tryggheten för våra omsorgstagare i hela norra omsorgsområdet även om det kan innebär svåra och impopulära beslut. När vårt kommunalråd för ett antal år sedan gick ut och deklarerade kommande problem med personalrekrytering ville ni inte lyssna men än värre är det nu – när ni med ert agerande visar att ni fortfarande inte uppfattat det allvarliga problemet!

Hemtjänst och hemsjukvård kräver personal med kvalificerad utbildning. Det kan naturligtvis finnas säsongspersonal i Branäs med de kvalifikationer som krävs och då ska vi försöka värva dem men enbart den åtgärden löser inte problemen på sikt.

Vi behöver såklart också fortsätt att jobba för ett bra arbetsklimat för alla anställda dit hör t.ex. en rimlig arbetsbörda för såväl personal som chefer och en bra arbetsmiljö.

När samtliga partier börjar ta ansvar för det uppdrag man faktiskt har i socialnämnden – en god och jämlik vård för alla kommuninnevånare oavsett var man bor – så har vi goda förutsättningar att lyckas.

Vi socialdemokrater tar gärna den framsträckta handen men då måste också moderaterna vara beredda att ta sin del av ansvaret även om det gäller jobbiga och obekväma beslut.

Den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.