• idag
  30 sep
  11°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  3 okt
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

KPL: Ord och inga visor från Knape (M)

Debatt
PUBLICERAD:
Peter Sörensen och Eva-Britt Johansson "förvånas över kunskapsluckorna" hos Anders Knape (M).
Foto: Claudio Bresciani/TT
Varsågod, Anders Knape (M), här är uppdragsbeskrivningarna som “underminerar demokratin”:

"Kom inte och försök att införa system som underminerar demokratin. Det tycker jag är extremt allvarligt. Ta fram det reglemente som kräver att en partiföreträdare ska företräda ett annat parti. Det finns inte", röt Anders Knape (M).

På fullmäktigemöte den 19 mars hettade det till rejält under debatten kring en interpellation där vi från Karlstadpartiet önskade ett förtydligande kring vad rollen som oppositionsråd innebär.

Utöver de sex kommunalråden som representerar det blågröna styret, har vi ju i vår kommun också två anställda kommunalråd som representerar oppositionen – Linda Larsson (S) på heltid och Anders Tallgren (S) på halvtid. Som kommunalråd har man, vid heltidsanställning, en månadslön på 76 450 kronor per månad.

I vår interpellation hänvisade vi till en beskrivning som vi hämtat från Wikipedia där det bl. a. stod ”Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionen insyn och goda arbetsmöjligheter, således företräder denne inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i sin roll som oppositionsråd”.

Trots att vi nu suttit i fullmäktige i drygt ett år har vi ännu inte kontaktats av något av oppositionsråden. Frågan vi ställde var därför ganska enkel. Stämmer beskrivningen från Wikipedia även på hur det är tänkt att fungera i Karlstads kommun? Eller har vi i fullmäktige beslutat om någon annan roll för oppositionsråden? Vad är det egentligen som vi och skattebetalarna får för de ca 2,25 miljoner kronor per år som idag utgår som ersättning till dem?

Av någon anledning kände kommunfullmäktiges ordförande Anders Knape (M) sig där manad att för ovanlighetens skull också han ta till orda från talarpulpeten. Och det i ganska hårda ordalag.

"Kom inte och försök att införa system som underminerar demokratin. Det tycker jag är extremt allvarligt", röt Knape med rynkad panna från talarstolen.

"Att partiföreträdare helt plötsligt ska företräda andra partier, det faller på sin fullständiga orimlighet", fortsatte han.

"Vi får inte hålla på och villa bort korten här nu med och hänvisa till alla andra Sveriges kommuner. Det kan jag i alla fall säga – att ta fram det reglemente som kräver att en partiföreträdare ska företräda ett annat parti. Det finns inte. Och det bör vi ändå ha klart för oss i den här debatten. Så att det blir någon ordning", proklamerade han vidare.

"Jag tycker ändå det är ett viktigt klarläggande. Jag skulle inte kunna tänka mig att vara verksam i en demokrati där man lägger krav på politiska företrädare att dom då helt plötsligt ska företräda andra partier", avslutade han.

Det var sannerligen ord och inga visor från kommunfullmäktiges ordförande Anders Knape (M).

Med sina 44 år i Karlstadpolitiken och många år som ordförande för Sveriges kommuner och regioner (SKR) är han tveklöst kommunens mest erfarne politiker. Och vi är därför överraskade över hans märkliga kunskapsluckor på området.

Här kommer några exempel på det vi talade om. Hämtade från Håbos, Tierps och Kungsörs kommun. Tre kommuner som likt många, många andra Svenska kommuner valt att ta fram uppdragsbeskrivningar för såväl kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.

Håbo kommun (grannkommunen Tierp har en identisk beskrivning):

3 § Oppositionsråd

a) Oppositionsråd, tillika ledamot av kommunstyrelsen svarar tillsammans med KSO för samordningen av kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

b) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar representation eller insyn svarar oppositionsrådet för att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare.

c) Oppositionsrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand samtliga partier i opposition och i tredje hand det egna partiet eller eventuell politisk samverkan.

d) Oppositionsrådet har till uppgift att kalla till gruppledarmöte med oppositionen inför fullmäktigesammanträden, där så erfordras, för att informera i frågor där inte alla gruppledare har samma information.

Kungsörs kommun:

Oppositionsråd

Kungsörs kommuns oppositionsråd representerar den politiska oppositionen i kommunen. Oppositionsrådet är vald ur fullmäktiges opposition. Oppositionsrådet representerar samtliga partier i den politiska oppositionen och ska garantera oppositionspartierna insyn i den politiska verksamheten.

Rakt, enkelt och föredömligt. Uppdragsbeskrivningar av denna typ är, precis som vi framförde i debatten, närmast vedertagen praxis i de allra flesta kommuner idag.

Under fullmäktigemötets debatt framgick det dock tydligt att varken det blågröna styret eller socialdemokraterna själva anser att detta behövs i Karlstads kommun. Vad de två socialdemokratiska oppositionsråden Linda Larsson och Anders Tallgren ska ägna sig åt på jobbet, med en månadslön som motsvarar tre vårdbiträdens, det anser de att de själva kan avgöra. Det är en lyx som är få, om ens någon, utanför kommunfullmäktiges värld förunnad.

Från Karlstadpartiet gillar vi ordning och reda. Vi vill på intet sätt förringa det viktiga arbete som de förtroendevalda kommunalråden gör. Varken de som styr eller de som sitter i opposition. Men att det finns en uppdragsbeskrivning där det framgår vad deras uppdrag är, det tycker vi närmast borde vara en självklarhet.

Och vi kommer därför att inom kort att lägga en motion om det. Sedan blir det upp till de 61 förtroendevalda fullmäktigeledamöterna att ge sin syn på saken.

Vad beträffar kommunfullmäktiges ordförande Anders Knapes agerande på fullmäktigemötet – och huruvida han kan tänka sig att fortsätta ”vara verksam i en demokrati där man lägger krav på politiska företrädare att dom ska företräda andra partier” – så får han väl själv ta sig en funderare på den saken.

Peter Sörensen och Eva-Britt Johansson

Politiska talespersoner för Karlstadpartiet Livskvalitet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.