• idag
  30 sep
  11°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  3 okt
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Inga fler galenskaper, tack!

Debatt
PUBLICERAD:
Karlstads gamla folkskollärarseminarium inrymmer i dag Arkivcentrum – och så borde det förbli, anser debattskribenterna.
Foto: Dan Gunner
Det hände saker under den tid när Region Värmlands första regiondirektör Anneli Snobl (AS) – hon som i december 2019 blev avpolletterad – var i tjänst. En del av dessa händelser har uppenbarats efteråt, och inget av detta har stärkt organisationens anseende. Tvärtom.

Nu kommer vi och lägger lök på laxen.

Historien börjar så smått 2017 men får högre fart 2018, under finalåret för Landstinget i Värmland och övriga organ som från och med 2019 ingår i Region Värmland. Man kan lätt föreställa sig att AS som ny högsta chef, utifrån kommande, omedelbart (efter tillträdet den 1 april 2018) gör några iakttagelser som av naturliga skäl för en nykomling är av ytligt slag. En av dem kan nog ha sett ut ungefär så här:

Denna organisation, som snart ska bli ännu större, är inte herre i sitt eget hus när det gäller det högsta beslutande organet! Landstingsfullmäktige, som snart (den första januari 2019) ska bli det ännu mäktigare regionfullmäktige, tvingas hyra in sig i Bibliotekshuset (hos Karlstads kommun)! Det måste vara jättebesvärligt att ha dessa viktiga sammanträden på så långt avstånd från Landstingshuset/Regionens hus på Sommarro!

Så sätts bollen på allvar i rullning. Bara en dryg månad (2018-05-07) efter att AS gjort entré finns en tjänsteskrivelse framme, rubricerad ”Lokalisering av administrativ verksamhet”. Notabelt är att endast två lokaler nämns med sina namn i detta dokument.

Den ena lokalen är föga oväntat Landstingshuset, alltså den centrala administrationens hus. Den andra lokalen är högst oväntat en lokal med mycket få administratörer, långt färre än till exempel kommunalförbundet Region Värmlands hus i Inre hamn.

Denna andra lokal är, uppseendeväckande nog, Gamla seminariet – det kulturellt värdefulla huset mittemot Centralsjukhuset där det utmärkt fungerande Arkivcentrum finns inrymt.

Frågeställningen, som läggs fram för landstingsstyrelsens AU (arbetsutskott), lyder: Hur skulle dessa hus (och andra hus) kunna användas optimalt?

Här ska inskjutas att detta AU var landstingets främsta politiska maktcentrum med ett starkt fokus på hälso- och sjukvården. Med Region Värmland har regionstyrelsens AU fått den motsvarande rollen, fast med ett betydligt större ansvarsområde.

Inte långt därefter (den 15 juni 2018) fokuseras, återigen inför arbetsutskottet, följande fråga: ”Hur ser behovet av en sessionssal ser ut?”

Nu börjar konturerna av PLANEN synas, påstår vi. En plan som bland annat går ut på att Gamla seminariet skulle kunna bli regionfullmäktiges nya lokal! Vilken radikal minskning av avståndet mellan Regionens hus och fullmäktiges sammanträden man därigenom skulle kunna uppnå! Fyra tusen meter skulle kunna därmed reduceras till blott tre hundra meter!

I början av maj 2019 informeras AU om ”utredningen kring administrativa lokaler i samband med regionbildandet”. Nu har Seminariet (som det benämns) avancerat till att bli ett av regionens fem lokalmässiga ”nav”. Inom ramen för denna ”bärande princip” ingår vidare Regionens hus, huset på Lagergrens gata (Inre hamn), Karolinen och Zakrisdal.

Lever frågan fortfarande, direktören har ju fått gå hem? Man frestas tro att saken därmed är ur världen men det verkar den inte vara. Svaren vi fått på ställda frågor har (av kanslidirektören Wingqvist) bemötts med hänvisningar till en pågående ”förstudie”. När en kommunikatör nyligen (3 mars) skrev om ”den planerade utflyttningen av alla arkivverksamheter” ur Gamla seminariet, lät det verkligen som ett direktcitat från en kommande tjänsteskrivelse.

Vi anser efter vårt pusselläggande (se ovan) och våra egna mångåriga erfarenheter:

att regionfullmäktige, som träffas en handfull gånger per år, har en fullödig sammanträdeslokal i Bibliotekshusets sessionssal och att denna lokalfråga för regionens högsta beslutande organ härigenom är betryggande löst för många mandatperioder framåt,

att Gamla seminariet, en av Karlstads mest klassiska byggnader, har en värdig och rimlig användning genom att arkiven och deras i hög grad levande verksamhet har sin plats där,

att flera arkiv i tät samverkan, som dagsläget innebär, är en utomordentlig tillgång för oss nyttjare av arkivalierna,

att en ombyggnad av Gamla seminariet för fullmäktiges behov och för att få fram fler kontorsarbetsplatser vore ett fullständigt oacceptabelt slöseri med skattemedel; det vore rent ut sagt ren galenskap,

att det inte inom en rimlig kostnadsram går att få fram en acceptabel, alternativ lösning för arkivens del med de särskilda krav som ställs på arkivens förvaring,

att en geografisk splittring av arkiven, i stället för nuvarande samlokalisering, ofrånkomligen innebär en sämre service till arkivens nyttjare och rimligen en mycket högre kostnad; både sämre och dyrare, det är väl inget att eftersträva?

Så tycker vi.

Anders Ajaxson

Gunvor Nyman

Staffan Svanqvist

Stamkunder hos och nöjda användare av arkiven i Gamla seminariet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.