• idag
  4 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  5 apr
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  6 apr
  12°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  7 apr
  13°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  8 apr
  11°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

SD stödjer en bred kulturdebatt

Debatt
PUBLICERAD:
"Däremot vill vi vara tydliga med att det finns en särpräglad svensk kultur", skriver Runar Filper (SD).
Foto: Peter Bäcker
Runar Filper (SD) svarar Stefan S Widqvist, i VF 11/3.

Det finns numera en stark och bred kulturdebatt i Sverige. Vårt inträde i den kulturpolitiska debatten har breddat ett politikområde där det tidigare fanns få olika perspektiv.

Stefan S Widqvist har däremot felaktiga föreställningar om vår kulturpolitik och vad den skulle innebära. Det blir märkligt när vi ska bemöta Widqvist påståenden om vår politik istället för vår faktiska politik.

Till skillnad från vad Widqvist osanningsenligt påstår, så utgår inte vår politik från några föreställningar om ”ren svenskhet” eller ”korrekt svensk kultur” eftersom något sådant inte finns och inte går att definiera.

Däremot vill vi vara tydliga med att det finns en särpräglad svensk kultur. Kulturer är som språk, för precis som språk så lånar kulturer uttryck från varandra, olika kulturer är mer eller mindre lika varandra, och kulturer förändras organiskt genom de interaktioner som sker i den. Uttrycken språk och kultur har mycket gemensamt, dels för att språket är en del av kulturen, men även för att båda i grunden handlar om kommunikation. Kommunikation är viktigt för att vi ska förstå varandra.

Det är således naturligt att vår kultur ger och tar intryck från andra kulturer, men det är så som med språket tydligt att det finns en särskild svensk kultur. Precis som att det går att urskilja att svenska är ett eget språk går det att urskilja en svensk kultur.

Widqvist påståenden om kärnan i vår politik är som sagt felaktiga, men även så hårda att de inte lämpar sig att återge här. Hans föreställningar om vår politik kanske snarare säger mer om hans kultursyn än om vår.

Självklart är det viktigt med utmanade och provocerande kulturyttringar. Att göra andra budgetprioriteringar än de andra riksdagspartierna inom kulturområdet innebär inte att vi vill inskränka den fria kulturen och rätten att yttra sig. Det är ingen rättighet att få sin konst finansierad med offentliga medel, och medborgare måste direkt eller genom valda representanter ha friheten att fatta beslut om hur gemensamma medel ska användas. Att vi vill låta medborgarna fatta beslut om hur medel ska användas och om hur de gemensamma miljöerna ska utformas är något som främjar den folkets makt, och således även folkets frihet. En kulturpolitik som stärker medborgarnas möjlighet till delaktighet.

Vi stödjer det breda svenska kulturlivet och vi stödjer den breda kulturdebatten. Vi uttrycker breda visioner för kulturpolitiken, en kulturpolitik riktar sig mot såväl stad som land och gammal som ung. En kulturpolitik som värdesätter det som varit, som uppskattar samtiden och som innehåller en stor portion framtidstro.

Runar Filper (SD)

distriktsordförande Värmlands län och riksdagsledamot på värmlandsbänken.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.