• onsdag
  8 apr
  12°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  9 apr
  11°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  10 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

NPF-säkring för alla elevers rätt att klara skolan

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: JESSICA GOW / TT
Ikväll beslutar kommunfullmäktige i Karlstad om Socialdemokraternas motion om att säkra och tillgängliggöra alla skolverksamheter i Karlstads kommun för barn, ungdomar eller vuxenstuderande med en diagnos inom det neuropsykiatriska spektrumet.

Vi kallar det NPF-säkring och vi ser fram emot att det arbetet nu påbörjas. Det blir viktigt att involvera de organisationer som har kompetens inom området och att se på vad framgångsrika skolor har gjort för insatser inom NPF-säkring.

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har idag generellt sett sämre förutsättningar att klara sin utbildning och skolgång både inom grundskolan och i gymnasiet. Måluppfyllelsen för elever med NPF-diagnos är lägre. I autism- och aspergerförbundets skolenkät för 2018 uppges att måluppfyllelsen för barn med autismdiagnos i årskurs nio är så låg som 44 procent i svenska, matematik och engelska. Frånvaron är också hög. Orsakerna till frånvaron som uppges i är framför allt bristande autismkompetens och bristande anpassning. Hälften anger även bristande stöd i sociala situationer och i lärarsituationer.

Det ska inte vara så att graden av anpassning och stöd skiljer sig åt mellan skolor. Kompetensen ska inte saknas på någon skola. Det är i direkt strid mot skollagens intentioner som istället ställer kravet att skolan ska vara likvärdig och ge varje elev det stöd som just den eleven behöver. I skolmiljön behöver ett antal förutsättningar vara på plats för att det ska fungera bra för barn och unga med NPF. Det är också viktigt att förstå att det som är bra för barn med NPF-diagnoser är bra för alla barn!

Vi behöver inte uppfinna hjulet själva i Karlstad. Det finns ett antal skolor och kommuner som har arbetat mer medvetet än andra med detta. Källbrinksskolan i Huddinge är en skola som kan tjäna som gott föredöme i sitt arbete med NPF-säkring av skolmiljön. De har arbetat med NPF-säkringen i fyra steg: organisation, utbildning, struktur (alltså anpassning av fysisk miljö och pedagogiska anpassningar) samt vidmakthållande och vidareutveckling av organisationen. Källbrinksskolan har samarbetat bland annat tillsammans med intresseföreningar som har god kunskap om NPF.

NPF-säkring är ett viktigt arbete som nu påbörjas i Karlstads kommun. Det omfattar ledning, lärare och annan pedagogisk personal. Vi ser också att det är av stor vikt att arbetet genomförs i samverkan med intresseföreningar som har stor kunskap och erfarenhet inom området.

Att klara skolan är den bästa grunden för att klara livet.

Anna Dahlen Gauffin (S) 1:e vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Sofia Magnusson (S) 1:e vice ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dekan Izat (S) Ledamot, barn- och ungdomsnämnden

Länk till skolenkät 2018: https://www.autism.se/rfa/uploads/nedladningsbara%20filer/skolenkat_autismforbundet_2018.pdf

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.