Privatisering mot bättre vetande

Debatt
PUBLICERAD:
"Utvecklingen i Karlstad bekymrar oss. Vi har under flera mandatperioder konsekvent motsatt oss privatiseringar av bland annat äldreboenden, hemtjänst och LSS." Det skriver Agne Sandberg och Parvane Assadbegli från Vänsterpartiet Karlstad.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Med beslutet i vård- och omsorgsnämnden att privatisera tre av Karlstads äldreboenden fortsätter de blågröna i sina ideologiska ullstrumpor.

Förtrollade av sin egen övertygelse talar de fint om "kvalitet" och att den ska "säkerställas" med kommunens väl fungerande upphandlingsvana och skarpa uppföljningssystem. Detta har vi i Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna protesterat emot.

Under paneldebatten i Väse den 7 mars påpekades käckt av Centerpartiets Östergren att det inte spelar någon roll vad det står på tröjan – huvudsaken är att det blir bra kvalitet. Men de blågröna (påhejade av Sverigedemokraterna) kunde inte ge ett enda exempel på forskning eller utvärderingar som visar att privatiseringar lett till bättre kvalitet i något annat avseende – än bättre valfrihet för företagen. Dokumenterade exempel som visar motsatsen finns det däremot gott om. Allt från Hartmans sågning i "Konkurrensens konsekvenser” 2011, via Reepalus utredning från 2016 "Ordning och reda i välfärden", Expertgruppen för studier i offentlig förvaltning (ESO) 2017, till Kommunals rapport "Så mycket bättre", 2016 och 2018. Och det finns fler exempel!

Miljöpartiets Halvarson upprepar i flera debattinlägg den naiva förhoppning som låg bakom 1990-talets privatiseringsvåg; man såg – och ser – framför sig ett myller av personalkooperativ, idéburna föreningar och allmännyttiga bolag för utveckling av en mer diversifierad utveckling av välfärden. Hur det har blivit vet vi ju redan. Det är de stora koncernerna – ofta med internationellt riskkapital i ryggen – som tagit över och dominerar den privata verksamheten i såväl skola, vård som omsorg. Att ”det idéburna” ska kunna återta förlorad mark är inget annat än en from förhoppning.

Kristdemokraternas utspel på Väse var närmast oförskämt. Att Väseborna protesterar mot privatiseringen av Granberga reducerades till en inskränkt ”not-in-my-backyard-reaktion”. Väseborna har inget helhetsperspektiv och förstår inte vikten av att Karlstad kommun som helhet behöver en blanda mix av utförare. Men kd:s Kihlström lyckades inte förklara på vilket sätt privatiseringen av de enda äldreboendet i Väse skulle öka den påstådda valfriheten – vare sig för Väsebor eller Karlstadbor i övrigt.

Moderaternas Torin hyllade den fria etableringsrätten och vikten av flera olika aktörer. Han tror att det kan bli bättre med privata utförare, vilket tydligen är tillräckligt för fortsatta privatiseringsexperiment. Moderaterna i Karlstad borde lyssna på sina partikamrater i Lomma, där det tidigare kommunalrådet Bergman (Sydsvenskan 5 mars) ”från djupet av sitt hjärta” ber om ursäkt för privatiseringarna han drivit igenom. Det nuvarande moderata kommunalrådet, tillika ekonomen, Wenglén, menar (Sydsvenskan 2 mars) att kommunen kan driva äldreomsorgen bättre och billigare än de privata. Han påpekar att kommunerna har lägre kalkylränta och inte kräver vinster. Och några stordriftsfördelar finns knappt heller, eftersom äldreomsorgen är personalintensiv och arbetet ”närproducerat”.

Vänsterpartiet har under flera mandatperioder sagt nej till vinster i välfärden. Detta ledde bland annat till att den tidigare S-regeringen tillsatte Reepaluutredningen där problemen bekräftades, men som – trots halvkvädna slutsatser – lades i frysskåpet efter Januariavtalet.

Utvecklingen i Karlstad bekymrar oss. Vi har under flera mandatperioder konsekvent motsatt oss privatiseringar av bland annat äldreboenden, hemtjänst och LSS. Förhoppningsvis kan vi tillsammans med Socialdemokraterna, Karlstadpartiet och genom tillnyktring i de blågröna leden stoppa en fortsatt marsch i fel riktning.

Agne Sandberg och Parvane Assadbegli

Vänsterpartiet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.