• idag
  8 apr
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  9 apr
  11°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  10 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  12 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm

S: En kunskapsskola för alla

Debatt
PUBLICERAD:
"För att höja resultaten i grundskolan krävs bland annat satsningar på ökad grundbemanning och en elevhälsa som räcker till för alla elever."
Foto: Socialdemokraterna
I skolan läggs grunden för resten av livet. Därför ska Karlstad ha en jämlik kunskapsskola, med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka.

Alla kommunens skolor ska vara bra skolor som förmedlar kunskap, bildning och demokratisk fostran. Det är vårt absoluta mål att alla grundskoleelever ska vara behöriga till gymnasiet efter årskurs nio.

Alla barn och unga ska ges samma möjligheter att utvecklas, och få det stöd de behöver för att nå sin fulla potential, utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Därför måste skolan bli betydligt bättre på sitt kompensatoriska uppdrag och erbjuda likvärdig utbildning. Alla barn och elever ska bli sedda och känna sig trygga varje dag.

Föräldrars utbildningsbakgrund, hemförhållanden och vilket bostadsområde eleven bor i påverkar idag i alltför stor utsträckning möjligheterna att nå kunskapsmålen. Samhället måste ta ett större ansvar för att utjämna dessa skillnader i grundförutsättningar, lika möjligheter kräver olika resurser. Skolan måste bli mer jämlik och kompensera bättre utifrån socioekonomiska faktorer.

Vi ser med oro att andelen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Det medför ett stort lidande för de drabbade, sämre skolprestationer och ökad kostnad för samhället. Problemen upptäcks ofta under skoltiden och en väl fungerande elevhälsa och tidiga insatser är nödvändiga. Barn och unga som inte får det stöd de behöver i skolan riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Vi vill säkerställa att alla barn och elever får det stöd och den stimulans de behöver.

För att höja resultaten i grundskolan krävs bland annat satsningar på ökad grundbemanning och en elevhälsa som räcker till för alla elever. Kontinuitet och tidiga insatser är av avgörande betydelse för att alla elever ska klara skolan. Det är därför glädjande att barn- och ungdomsnämnden i höstas biföll Socialdemokraternas förslag till internbudget, vilket innebär att pengar riktas direkt till grundbemanning, d.v.s. pedagogisk personal och personal inom elevhälsan, samt att den satsning på en förstärkt elevhälsa på Kronoparken och Våxnäs som funnits blir kvar även under 2020.

För oss Socialdemokrater är det självklart att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att klara skolan. Vi kommer därför fortsätta driva en politik för detta.

Anna Dahlén Gauffin (S), gruppledare

Mathias Casserlund (S)

Anette Ivarsson (S)

Dekan Izat (S)

Marina Andreasson (S)

Rickard Andrén (S)

Ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.