Replik:"Kärnkraften är inte fossilfri!"

Debatt
PUBLICERAD:
"Det tar minst 15 år att få fram ett kärnkraftverk och kostnaderna är numera minst dubbelt så höga som för motsvarande energiproduktion via sol eller vind. Dessutom är koldioxidutsläppen för kärnkraft i ett livscykelperspektiv avsevärda!"
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
I Arman Teimouris (L) svar till oss, i VF 10/3, delar han vår uppfattning, att vindkraften nu byggs utan några subventioner och att den växer.

Arman delar också vår uppfattning att vindkraften är en viktig del av den svenska elproduktionen, men sedan börjar han driva kärnkraftsindustrins lobbyåsikter, där han hävdar att kärnkraften är fossilfri.

Kärnkraften är inte fossilfri! Elproduktionens inverkan på klimatet måste givetvis bedömas ur ett livscykelperspektiv. Bränslet som används är tekniskt fossilfritt men inte produktionen av kärnkraftverket eller uranbrytningen. Urangruvorna och urananrikningen orsakar exempelvis mycket stora koldioxidutsläpp i bland annat USA, Kanada, Namibia, Australien och Kazakstan. Uranet och andra kringverksamheter är varken fossilfria eller koldioxidfria.

Det tar minst 15 år att få fram ett kärnkraftverk och kostnaderna är numera minst dubbelt så höga som för motsvarande energiproduktion via sol eller vind. Dessutom är koldioxidutsläppen för kärnkraft i ett livscykelperspektiv avsevärda! De är drygt dubbelt så stora som för solkraft och sex gånger så stora som för vindkraft. Kärnkraftens långsiktiga påverkan går dessutom inte att förutse idag, eftersom det ännu inte finns någon lösning på avfallsproblematiken. Arman som företräder Liberalerna, har uppenbarligen inget emot att staten tar över ansvaret för den stora förlustaffären som kärnkraft är och de gigantiska kostnaderna för den olösta avfallshanteringen. Då har ändå ingen räknat med risken att det osannolika inträffar.

Arman kanske delar Tage Danielssons syn på sannolikt: "Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt."

Jag menar före Harrisburg så var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt rakade ju sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var nästan sant att det hade hänt. Men bara nästan sant. Det är det som är så konstigt. Det är som om man menar att det som hände i Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt.

Nu har det hänt både i Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima, så det är kanske osannolikt att det händer igen, eller?

Såväl branschorganisationen Energiföretagen som kärnkraftsägaren Vattenfall vädjar till de politiska partierna att behålla energiöverenskommelsen och konstaterar samtidigt att ny kärnkraft inte går att räkna hem på marknadsmässiga grunder. Varför driver då den liberala riksdagsmannen och energitalesmannen Arman Teimouri att energiöverenskommelsen skall rivas upp?

Karlstads arbetarkommuns

Agenda 2030 grupp miljö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.