• idag
  8 apr
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  9 apr
  11°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  10 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  12 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm

Alla dörrar på vid gavel?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Håkan Strandman
Kan vem som helst skapa sig en tjänst hos Region Värmland?

”Regionens verksamhet styrs av regeringsformen, kommunallagen och förvaltningslagen samt verksamhetsspecifika lagar och förordningar, ex. Hälso- och sjukvårdslagen samt dessutom ett antal internt beslutade mål- och styrdokument, vilkas syften är att säkerställa ett arbetssätt som främjar säkerhet och hög kvalitet.” Ovanstående finns att läsa på Region Värmlands hemsida, liksom:

”Det är politikerna som beslutar om vad som skall göras inom organisationen. Tjänstepersonerna är anställda som sakkunniga inom Region Värmland och har till uppgift att tolka och verkställa de beslut som politikerna har fattat.”

Därför ställer jag nu frågor till regionstyrelsens ordförande och vice ordförande om fallet med direktör Kjellberg har stöd i något av de ovan nämnda lagarna och/eller i övriga styrdokument. Om så är fallet är jag tacksam att få reda på det eller de lagrum, som ni i så fall kan hänvisa till. Kan det vara så att tidigare SKL, nuvarande SKR, har en utformad anvisning, som passar i det här fallet? Vice ordföranden är ju väl hemmastadd i den organisationen så han har kanske svar på detta.

Om ni har struntat i gällande lagar och blundat för hur nämnda direktör från en dag till en annan, på eget bevåg slutade sitt anställning utan uppsägning, som omedelbart gick till en annan direktörstjänst, som ej var utlyst, ej innehållsbestämd, ej kravbestämd för sökande, ej lönesatt, så kommer också frågan om detta arrangemang av till synes påhittad karaktär baserar sig på regionens omtalade (!) värdegrund. Är ärendet i sak och karaktär baserad på t.ex. regionens arbete för jämställdhet om sådant förekommer internt? Menar styrelsen att det skedda är ok?

Är det då ok att exempelvis en sjuksköterska på eget bevåg slutar sin tjänst utan uppsägning och gör sig en egen tjänst, kanske chefstjänst, med en helt ny inriktning utan att ni i styrelsen har en aning om vad som händer? Får titeln och lön som ”jämställdhetsdirektör”?

Kan en vaktmästare på regionens hus hoppa av och göra sig ett annat arbete som vederbörande tycker skulle fylla vissa behov som arbetsgivaren tidigare blundat för och kanske är helt ovetande om? ”innovationsdirektör” kanske?

Skulle ni acceptera att en lokalvårdare, som tröttnat på att torka toalettgolv, kastar ifrån sig skurtrasan och borsten, börjar ett nytt arbete, utan att fråga er, i eget kontor, med inriktning på jämställdhet, där en av uppgifterna skulle vara att få alla att sitta ner på toastolen. Skulle också en löneökning komma ifråga vid sådant arbetsbyte? Kanske också en titel som ”direktör för lika villkor”?

Rune Wallquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.