• idag
  8 apr
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  9 apr
  11°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  10 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  12 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm

Önskar det blågröna styret mer stök på stan?

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Karin Malmhav / SvD / TT
Det blågröna styret i arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om att förlänga serveringstiderna för de krögare/nattklubbar som så önskar det.

Detta är en fråga som är återkommande varje mandatperiod och tidigare har nämnden sagt nej till detta. Tyvärr inte denna gång. Mot exempelvis den egna förvaltningens inrådan såväl som polis och flertalet krögare väljer det blågröna styret att införa detta.

Det är inte länge sedan vi i media har kunnat ta del av den oroväckande ökningen av narkotika i krogmiljöer, det finns en risk för att senare öppethållande driver på detta ytterligare. Polisen har även de varnat för att det kommer att bli mer stökigt på stan och fler riskerar att misshandlas. Polisen skriver i sitt yttrande att de är djupt oroade över konsekvenserna av en förlängd serveringstid. De argument som det blågröna styret anför klingar tämligen ihålligt. ”Vi tycker att dem som önskar ska kunna äta senare”, är ett återkommande argument och att ”vi vill sprida ut hemgången”. Båda dessa faller platt, det finns knappast någon som äter käk på krogen efter 24.00 och inte heller visar några erfarenheter/forskning på att man sprider ut hemgången med förlängda öppettider vilket även polisen framhåller i sitt yttrande. Även flera krögare har avrått, då de inte ser någon vinst med att hålla öppet längre, då det också kostar. Detta bekräftas av att endast en krögare har ansökt om förlängd serveringstid sedan 2016, då den möjligheten infördes för tillfälliga tillställningar. Till detta kommer de ökade samhällskostnader för polisen på grund av fler ingripanden. En nyligen publicerad norsk forskningsrapport visar på att varje förlängd timme av alkoholförsäljning ökar våldet med 16 procent. Det innebär ökade kostnader för sjukvården, men framförallt stort personligt lidande och ett trauma man bär med sig. Det finns också en risk i att fler hemfaller åt missbruk med personligt lidande samt ökade kostnader för socialtjänsten.

Under kommunens målområde 1, En kommun för alla, finns det övergripande målet att Karlstad ska vara en trygg kommun. Under detta mål har nämnden beslutat om ett eget mål; Arbeta för att minska riskbruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Här finns uppenbara konflikter i förhållande till det politiska initiativet. Tyvärr låtsas man från det blågröna styret inte om ovanstående.

Christian Norlin (S)

Lina Järåsen (S)

Thomas Gustafsson (S)

Marie-Louise Lindh Wallin (S)

Shkar Hasmi (S)

Izzy Aldemir (S)

S-gruppen I Arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.