• idag
  8 apr
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  9 apr
  11°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  10 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  12 apr
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm

Socialdemokraterna vill utreda miljövänlig energilagring

Debatt
PUBLICERAD:
Solenergi är en intressant lösning men än kvarstår problem med lagringen, skriver representanter från Socialdemokraterna i Karlstad.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart.

Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. FN har antagit utmaningen Agenda 2030 med 17 olika mål för en hållbar utveckling av världen. Karlstad ska bidra med sin del.

Klimat och miljö är kritiska områden som är av stort intresse för karlstadsborna. Offentliga aktörer, såsom Karlstads kommun, bör vara drivande inom klimat- och miljöområdet.

En viktig pusselbit i klimatarbetet mot en hållbar framtid är att minska användandet av fossila bränslen. Det finns redan tekniker som är mogna att använda. Den kanske mest intressanta är att omvandla solenergi till elektricitet. Ett problem med den tekniken är att energibehovet i samhället inte följer tillgången på solljus, utan överskottsenergin måste kunna lagras på ett bra sätt, tills den behövs. Idag är batterilagring vanligast, men batterier kan skapa miljöproblem när vi bygger nya och avvecklar gamla.

Det är en stor miljöfråga som berör allt från gruvdrift till återvinning, eftersom effektiva batterier idag innehåller sällsynta och giftiga metaller. Det är därför angeläget att hitta miljövänligare alternativ.

Karlstads kommun, som ägare av Karlstads Energi AB och Karlstads El- och stadsnät AB har ett stort ansvar för att minska kommunens miljöpåverkan. Vi har därför i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att miljönämnden får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att lagra energi på ett miljövänligt sätt. Vi känner till tekniken att omvandla el till vätgas, som kan lagras effektivt och sedan konverteras tillbaka till el, när energibehovet finns, utan att det uppstår utsläpp av koldioxid. Det finns flera olika tekniker för detta. Kanske kan vi här i Karlstad vara proaktiva och faktiskt prova i verkligheten hur det fungerar? Det skulle vara ett tydligt steg mot en fossiloberoende energiförsörjning med minimal miljöpåverkan. Vi vill se ett fossilfritt energisystem före år 2040.

Att bifalla den socialdemokratiska motionen om en utredning kan vara ett viktigt första steg.

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Christer Alnebratt (S), ledamot kommunfullmäktige

Emma Andersson (S), ledamot kommunfullmäktige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.