S: Målet ett jämlikt samhälle med välfärd för alla