S: Målet ett jämlikt samhälle med välfärd för alla

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: NTB
Socialdemokraternas mål är ett jämlikt samhälle med välfärd för alla.

Att ge människor förutsättningar att färdas väl genom hela livet är därför målet och våra gemensamma resurser i form av skattemedel och hur de fördelas, är medlet. För oss socialdemokrater är det helt avgörande att resurserna fördelas utifrån medborgarnas behov, eftersom vi alla är olika och har olika förutsättningar, både ekonomiskt och socialt, genom livet.

Vi blir allt som oftast påminda om att Karlstad är en segregerad stad, där människors levnadsvillkor skiljer sig en hel del mellan olika bostadsområden. Vi anser att en av politikens viktigaste uppgifter är att försöka utjämna skillnaderna. Det kan vi exempelvis göra genom att erbjuda en bra skola överallt i kommunen och möjlighet till fritidsaktiviteter som inte är beroende av föräldrarnas inkomster. I Karlstad styr vi inte, utan tvingas stå vid sidan av och se hur klyftorna växer.

När vi förtroendevalda ska prioritera hur vi använder karlstadsbornas gemensamma skattemedel så är det viktigt att ha ett bra underlag för diskussion, prioriteringar och beslut. Idag saknar vi tillräckligt underlag som redovisar så kallade ”socioekonomiska förutsättningar”. Det är ett väldigt teoretiskt begrepp, men det innebär att man delar in Karlstad i geografiska områden och redovisar statistik som handlar om invånarnas levnadsvillkor, exempelvis utbildningsbakgrund, inkomst, ohälsotal, arbetslöshet.

Senast en sådan sammanställning gjordes var 2014 och det är därför hög tid att Karlstads kommun tar fram en förnyad analys. Vi behöver prioritera på ett socialt ansvarsfullt sätt. Socialdemokraterna har skrivit en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår en förnyad socioekonomisk analys. Vi vill att den kompletteras med en redovisning av skolresultat och vi föreslår också en kartläggning över vilka resurser som finns för avgiftsfri fritidsverksamhet, kultur och idrott i de olika bostadsområdena. Med resurser i det sammanhanget så menar vi tillgång till lokaler och ytor för spontanidrott, kommunala verksamheter i området, aktiva föreningar och studieförbund. Alla goda krafter behövs för vårt gemensamma samhällsbygge och för ökad jämlikhet.

Hur ser det ut i det blågröna Karlstad?

I början av året kom exempelvis nya siffror som visar hur mycket det skiljer mellan bostadsområdena när det gäller barn och ungas, mellan 7-20 år, deltagande i organiserad idrott. Skillnaderna är tydliga: I delar av Våxnäs 52 procent, Gruvlyckan 49 procent och Råtorp 94 procent.

Det är allvarligt, eftersom forskning visar att organiserad idrott eller annan aktivitet hänger ihop med god hälsa och delaktighet. Det finns således all anledning att försöka stimulera till fysisk aktivitet och en aktiv fritid. Det är viktigt att det finns förutsättningar runt om i kommunen för alla att delta.

Vi känner oro över att många barn och unga växer upp under ekonomisk utsatthet med allt vad det innebär av riskfaktorer inför framtiden. Det är bara med medvetna politiska beslut vi kan göra skillnad. Det förutsätter att man både har insikten om skillnaderna, viljan att förändra och förmågan att fatta de nödvändiga besluten.

Det goda samhället bygger vi tillsammans genom tillit och gemensamt ansvar. Eller med Socialdemokraterna Karlstads ledord: Hälsa, glädje och gemenskap!

Linda Larsson, (S) oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Lina Larhult (S), 1:e vice ordf. Kultur- och fritidsnämnden

Christian Norlin (S), 1:e vice ordf. Arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S), 1:e vice ordf. Barn- och ungdomsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.