Okunskap är inte fallet med Mumin

Insändare
PUBLICERAD:
Muminvärldens vd Tomi Lohikoski.
Foto: Helena Dahlgren
För en tid sedan läste jag i media ett uttalande från Muminföretagets vd. Där hävdade han att motståndarna till en etablering på Skutberget har en annan trosuppfattning och att de inte känner till alla detaljer i projektet.

Jag är motståndare till etableringen och blev en aning konfunderad kring detta uttalande.

Trosuppfattning får man väl anta handlar om att vi motståndare inte tror på etableringens förträfflighet. Och så är det ju. Vi vill helt enkelt något annat med Skutberget.

När det kommer till kunskap om detaljerna så kan det inte bli mer fel. Bland oss motståndare så finns väldigt mycket kunskap tack vare ett antal personer som grävt fram material och fördjupat sig i lagar, planprogram, detaljplan med mera. Den som varit uppmärksam har säkert sett detta i ett otal insändare.

Bara för att två parter inte delar samma uppfattning så betyder det inte att man saknar kunskap. I det här fallet handlar det om en annan viljeinriktning och om tolkningar av lagar och planprogram, där kommunen enligt vår uppfattning tar sig stora friheter. Det är en annan trosuppfattning, men definitivt inte brist på kunskap.

Lars-Åke Hagström

Medborgare i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.