Skidbranschen ställer om till fossilfritt

Debatt
PUBLICERAD:
Den svenska skidbranschen lovar att hela anläggningsdriften ska vara fossilfri år 2027.
Foto: Peter Bäcker
Växthusgasutsläpp från skidanläggningarna i Sverige har minskat med 40 procent sedan 2018. Till stor del beror det på en övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Nu krävs att skattereduktionen på höginblandade biodrivmedel förlängs för att branschen ska kunna erbjuda den hållbara och fossilfria skidåkning som våra gäster efterfrågar.

Svenska skidanläggningars organisation (SLAO) har tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Det handlar om att gå i takt med tiden och aktivt bidra till samhällsomställningen. Vi vill bli en förebild inom besöksnäringen i Sverige och internationellt och ytterst säkra vår konkurrenskraft. Branschen lovar där bland annat att hela anläggningsdriften ska vara fossilfri år 2027.

Omställningen har redan börjat. Snötillverkningen blir alltmer effektiv. I dag går det bara åt en sjundedel så mycket el som 1976 för att tillverka samma mängd snö. Elen ska nu också vara förnybar och ny och effektivare teknik för snötillverkning och snölagring ökar möjligheten för bevarad snösäkerhet i framtiden. Även eldrivna snöskotrar är på väg att introduceras på marknaden.

Den största utsläppskällan på själva anläggningarna är pistmaskinerna. Den snabba utsläppsminskningen beror framför allt på en övergång till biodiesel (HVO). Nu krävs att EU förlänger det skatteundantag som Sverige har på höginblandade biodrivmedel även efter årsskiftet, så att vi kan fortsätta omställningen.

Utsläppen från anläggningarna är de som branschen kan påverka själva men 80 procent av skidgästernas utsläpp kommer från resan dit. I dag kommer 90 procent av vintergästerna med bil och vi kommer att öka installationstakten av laddstolpar på plats liksom erbjuda fler tankställen med förnybart bränsle på anläggningarna. Möjligheterna att resa kollektivt till anläggningarna måste även förbättras, både på lokal och nationell nivå.

I detta arbete krokar vi arm med fler branscher som arbetar för att uppnå Sveriges klimatmål. Busstrafiken är i princip redan fossilfri och flygbranschens mål är att all inrikestrafik ska vara fossilfri 2030. Resandet med tåg ökar dramatiskt men nattågskapaciteten är undermålig.

Ska vi klara våra högt ställda omställningsmål och samtidigt bli en internationell förebild krävs också stöd av politiken:

1. Behåll skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel.

2. Bygg snabbt ut laddinfrastrukturen i hela landet så att det går att köra på el till och från skidorter i hela landet.

3. Ge Vinnova i uppdrag att skapa ett kompetenscentrum inom snö och vinterklimat.

4. Ge uppdrag till lämplig myndighet att utreda vinterbesöksnäringens resmönster och potential att minska klimatpåverkan.

5. Dubblera nattågstrafiken och etablera busslinjer till skidorter.

Med detta stöd kan vi göra vårt jobb och få positiva effekter på förbättrad folkhälsa, ökad sysselsättning och cirkulär resursanvändning. Vi vill vara framtiden redan nu!

Svante Axelsson

nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Mikael Santoft

ordförande SLAO

Niclas Sjögren

Berg, Skistar Åre

Thomas Ringbrant

Hemavan/Tärnaby

Lars Rundblom

Branäsgruppen

Bo Funcke

Romme Alpin

Andreas Häggqvist

Flottsbro

Louise Söderlund

Isaberg Mountain Resort

Jonas Bauer

Skistar Sälen

Gustav Eriksson

Kläppen

Johan Larsson

Hovfjället

Peter Augustsson

Järvsöbacken

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.