Hoppa till huvudinnehållet

S vilseleder med livscykelanalyser

Publicerad:
Kärn- och vattenkraft har en helt annan roll i elsystemet är vindkraften.
Kärn- och vattenkraft har en helt annan roll i elsystemet är vindkraften. Foto: Forsmarks Kraftgrupp bildarkiv

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Man brukar säga att det går att luras med statistik. Det är dock än mer kraftfullt att använda sig av livscykelanalyser om man vill förvirra sina åhörare. Socialdemokraterna i Karlstad visar genom sitt svar att de behärskar den konsten.

En livscykelanalys – där man studerar en verksamhets påverkan från vaggan till graven – kan ge väldigt olika resultat. Allt handlar om vilka avgränsningar och antaganden man gör. Särskilt för kärnkraften har det genom åren producerats en rad livscykelanalyser där man gör okonventionella antaganden för att försöka visa att kärnkraften har en klimatpåverkan.

En av miljörörelsen mycket välciterad livscykelanalys är skriven av Stanford-forskaren Jacobsen. Han antar bland annat att om det finns kärnkraft så leder det till kärnvapenkrig vart trettionde år. De här krigen drar upp Jacobsens siffror för kärnkraften rejält.

Just för att komma till rätta med sådana här problem har det införts standarder för hur man gör livscykelanalyser. Där beskrivs tydligt vad som ska tas med och hur man ska räkna. Genom att alla gör likadant blir det möjligt att jämföra miljöpåverkan till exempel från olika kraftslag.

Det man då ser är att kärn-, vatten- och vindkraft alla har försumbara koldioxidutsläpp, typiskt mellan fem och tio gram per kilowattimme. Utsläppen har inte, som för de fossila bränslena, med själva elproduktionen att göra och de kommer därför att försvinna när fossila bränslen fasas ut från andra sektorer och när produktionen av betong – som vind-, vatten- och kärnkraft alla är beroende av – förses med koldioxidinfångning.

Det är ett misstag att ställa de fossilfria kraftslagen mot varandra. Kärn- och vattenkraft har en helt annan roll i elsystemet är vindkraften. Vinden ger billig el när det blåser. Den planerbara produktionen ser till att systemet alltid fungerar. Båda behövs för att systemet ska vara både kostnadseffektivt och leveranssäkert.

Fossila bränslen står för 85 procent av världens energiförsörjning. Andelen minskar inte trots att både sol och vind har börjat byggas ut ordentligt. De fossila bränslena växer snabbare. Trots det envisas Socialdemokraterna i Karlstad med att lägga sin energi på att bekämpa det enda fossilfria kraftslag vi känner som både är planerbart och kan byggas överallt i stor skala. Vi behöver det verktyget.

Vi måste sluta ägna oss åt att debattera vilket fossilfritt energislag vi tycker bättre om. Det är de fossila bränslena som är problemet. Vi behöver en energimix som stärker svensk konkurrenskraft och på riktigt tar itu med klimatutmaningarna – där har svensk kärnkraft en viktig och naturlig del.

Arman Teimouri

Energipolitisk talesperson Liberalerna

Artikeltaggar

Debatt