Hoppa till huvudinnehållet

Ingen anledning att ta flyget till Stockholm

Publicerad:
Första förbindelsen med tåg från Karlstad ankommer till Stockholm 08.16 på vardagar.
Första förbindelsen med tåg från Karlstad ankommer till Stockholm 08.16 på vardagar.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Flygresandet minskar stadigt. Enligt Trafikanalys minskade flyget vid Karlstads flygplats mellan 2018 och 2019 med 29 902 resande, vilket innebär 36,5 procent. Vid Torsby flygplats minskade antalet resenärer med 475 personer, vilket innebär 16 procent. Vid Hagfors flygplats ökade resandet med 54 personer, vilket motsvarar 1,6 procent.

Första förbindelsen med tåg från Karlstad ankommer till Stockholm 08.16 på vardagar. Från Hagfors kan man vara i Stockholm 10.40 och från Torsby klockan 09.47 på vardagar. Det finns ingen anledning att flyga mellan Värmland och Stockholm. I dag finns 16 tågförbindelser från Karlstad till Stockholm och 13 tågförbindelser från Stockholm till Karlstad på vardagar. För att Värmland ska få tillgång till flyg kan det ske på följande sätt: Tågen mellan Karlstad och Stockholm slås ihop med tågen mellan Stockholm och Falun. Det förslaget innebär att tågen går Karlstad–Stockholm–Arlanda–Uppsala–Falun och åter. Då erhåller Värmland utmärkta flygförbindelser vid Arlanda.

Nu kommer direkttågen mellan Karlstad och Örebro att försvinna, vilket är olyckligt.

Ett förslag är att tågen mellan Göteborg och Karlstad på sikt fortsätter till Örebro och Västerås, då via en ny sträcka över Karlskoga. När Arosbanan är upprustad mellan (Västerås) Enköping och Uppsala finns förutsättningar för tågen att fortsätta till Uppsala och vidare mot Arlanda och Stockholm. Då knyts flera större kommuner samman med tågtrafik och flyg vid Arlanda. I Uppsala finns anslutningar mot Dalarna och Norrland. Flera kommuner har universitet och högskolor som med detta förslag knyts samman. Det innebär att Värmland och Dalsland knyts samman med stora delar av Mälardalen. Även Oslo-området gagnas av detta förslag.

Christer Wilhelmsson

ordförande Järnvägsfrämjandet

Artikeltaggar

Debatt