Varför lämnas Molkom i sticket?

Insändare
PUBLICERAD:
Molkom har i dag cirka 5 000 invånare och de allra flesta tillhör Molkoms vårdcentral.
Den senaste tiden har vi kunnat ta del av en del information från Region Värmland som minst sagt förvånar och förbryllar. För oss som bor i Molkom handlar Regionens senaste hitte på om att dra in en läkartjänst på vårdcentralen. Istället ska man schemalägga läkare från andra vårdcentraler, så att det finns läkare på plats vid givna tidpunkter. Övrig tid, som i dag är läkarbemannad, hänvisas besökare/patienter till vårdcentralen på Kronoparken, tre mil bort!

Tidigare har folktandvården rustats ned på orten och har nu bara öppet två dagar i veckan. Vad kommer härnäst? Region Värmland är en organisation som uppenbarligen är i fritt fall och som saknar såväl ledning och styrning från det blågröna styret, som verklighetsförankring.

Molkom har i dag cirka 5 000 invånare och de allra flesta tillhör Molkoms vårdcentral. Att på detta sätt rycka bort den trygghet som en läkarbemannad vårdcentral är på vår ort är inget annat än ett komplett fiasko och början till slutet för såväl tryggheten i Molkom, som för den blågröna styrningen i Regionen.

De små orterna i länet kan, nej får inte, lämnas i sticket! Vården måste sätta patienten i centrum. Det vi ser i Molkom nu är förmodligen början till en nedläggning av vårdcentralen, enligt initierade källor. När man börjar att peta i tjänster, så är det högst troligt att fler följer efter. Med detta följer försämrad arbetsmiljö och personalen förlorar sin yrkesstolthet. Trots detta, så står tf hälso- och sjukvårdsdirektören Petra Svedberg vid regionfullmäktiges sammanträde 11/2 och påstår att ingen läkare ska tas bort från vårdcentralen. Om så är fallet – varför har man inte kommunicerat det tidigare? Det har ju inte direkt saknats offentlig kritik mot beslutet.

I en tid när chefer flyr Region Värmland hängandes i sina fallskärmar, och möbler köps in till chefer och politiker för 1,8 miljoner kronor, kan inte ens den malplacerade ordföranden i regionstyrelsen känna sig trygg på sin post. Ändå fortsätter sönderfallet av en tidigare väl fungerande organisation.

Ulf-Peter Peterson

Ordförande Nyeds S-förening

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.