Nej till ny vapenlagstiftning

Debatt
PUBLICERAD:
Det behövs en modern vapenlagstiftning som ger goda förutsättningar för jakt och sportskytte, skriver representanter för Liberalerna.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Sverige hör till de länder som har i grunden en bra och restriktiv vapenlagstiftning. Grova brott ska förhindras och stoppas. Det är viktigt att vi gör Sverige tryggare, men regeringens förslag till ny vapenlagstiftning skapar om och om igen problem för skötsamma människor – med legala vapeninnehav.

Jakt är friluftsliv, viltvård och engagemang i naturen, och inget av detta har ett dugg med grov brottslighet att göra. Exempelvis har forskaren Björn Hagelin undersökt ursprung för vapen vid grova brott. Enligt hans forskning anmäls bara 1,2 grova brott årligen där vapnen har legalt ursprung. Svenska vapenägare förvarar helt enkelt sina vapen säkert, i säkerhetsklassade vapenskåp.

Liberalerna har konsekvent röstat mot EU:s nya vapendirektiv, både i riksdagen och i Europaparlamentet. Eftersom frågan ligger utanför Januariavtalet bereds den svenska implementeringen av regeringen ensam. Vi anser att regeringen upprepade gånger misslyckats i det arbetet. Svensk lagstiftning ska göra människors liv och vardag bättre, inte svårare. Vi har lovat att rösta emot varje förslag från regeringen som innebär en överimplementering och överbyråkratisering av EU:s vapendirektiv. Nyligen lade regeringen fram ännu ett meningslöst byråkratförslag. Ett till. Igen.

Vi ser inte hur människors trygghet ökar av förslaget om begränsning av vapenmagasin. Den som inte har vapenlicens tycker vi visserligen inte behöver ha rätt att äga ett enda vapenmagasin. Däremot begriper vi inte varför den som bedömts lämplig att ha vapenlicens inte skulle vara lämplig att äga magasin? En människa som sökt och bedömts vara lämplig för vapeninnehav blir ju inte mer eller mindre farlig och eller lämplig, beroende på magasinens storlek eller antal.

Låt Sverige och politiken istället ha rätt fokus. Vi vill göra mycket för ett tryggare Sverige; allt från skola och socialtjänst till hela rättsväsendet behövs i det arbetet. Regeringens förslag har dock hittills varit helt verkningslösa och skulle enbart bidra till pappershysteri och mer krångel för jägare, sportskyttar och andra människor som bidrar till samhället med sitt ideella engagemang. Byråkrati och regler måste kunna motiveras – däremot har pappersövningar inget som helst egenvärde.

Vi liberaler rekommenderar regeringen att minska överimplementeringen av vapendirektivet och istället ägna sin dådkraft åt att påskynda sådana anpassningar till vapendirektivet som faktiskt innebär förenklingar av svensk vapenlagstiftning.

Vi kan konstatera att regeringen skjuter konstant bredvid målet. Det behövs en modern vapenlagstiftning som ger goda förutsättningar för jakt och sportskytte och att regeringen tar krafttag mot den kriminella användningen av illegala vapen. Låt justitiedepartementet kalla tillbaka papperssoldaterna. För det är buset vi behöver sätta dit och vildsvin vi behöver ha färre av. Sluta kriminalisera ideell sektor.

Arman Teimouri (L)

Riksdagsledamot

Lina Nordquist (L)

Riksdagsledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.