Planen som hade stoppat Ulvsbytäkten går ut på samråd