Falsk (M)atematik

Ledare
PUBLICERAD:
Kan Fredrik Larsson inte räkna?
Foto: Joachim Lagercrantz
Regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) har på VF:s debattsida svarat på ett ledarstick som kritiserade dyra möbelinköp och svällande administration. Han försvarar inköpen och hävdar att de fyller ett behov, men förstår att de väcker funderingar.

Väcker funderingar gör definitivt Fredrik Larssons sätt att kommentera uppgifterna i ledarsticket om växande administration. Han skriver att siffrorna är vilseledande och helt felaktiga, men tidningen Vårdfokus uppgifter bygger på statistik från SKL, inrapporterade direkt från landstingen och regionerna. Skickade landstinget in fel siffror?

Ännu värre blir det när han skriver att antalet sjuksköterskor ökade med 89 medarbetare 2014-2017 medan antalet handläggare/administratörer bara steg med 13 medarbetare. Snacka om att vilseleda. Personalgrupperna går inte att jämföra i absoluta tal, eftersom sjuksköterskorna (åtminstone än så länge) är betydligt fler än antalet anställda i Regionens hus.

Han kunde ju i stället ha tittat i regionens egen Medarbetarstatistik från 2018. Där står det att antalet sjuksköterskor har ökat med 2,2 procent åren 2016-2018, allt medan antalet handläggare ökade med 2,7 procent och antalet administratörer ökade med svindlande 24 procent. Även i M-politikerns favoritsätt att räkna i absoluta tal förlorar sjuksköterskorna. De blev 49 fler 2016-2018, medan byråkratin utökades med 53 anställda.

Fredrik Larsson hanterat statistiken på ett vårdslöst sätt och försöker luras med falsk matematik. Förtroendet sjunker från en redan låg nivå.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.