Kärnkraft i motvind

Insändare
PUBLICERAD:
Bild från Svenska kraftnäts Kontrollrummet 4 januari 2020.
Det är många sakfel i en insändare signerad VV den 4 januari.

Det är inte branschorganisationen Svensk Vindenergi som planerar utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Den redovisar bara vad som sker och är på gång, utifrån indata från företag i branschen.

Regeringens politik på energiområdet styrs av Energiöverenskommelsen, som signerades 2016 av S, MP, C, M och KD. Den tillåter investeringar i både kärnkraft och vindkraft. Men kärnkraften ska bära sina egna kostnader.

Det finns svenska företag som projekterar vindkraft och säljer tillstånden till den som vill köpa, på en fri marknad. Men det finns inga svenska företag som projekterar kärnkraft, trots att det är tillåtet. Förklaringen är enkel, det är så olönsamt att ingen vill investera. Det är alltså marknaden som driver utvecklingen mot förnybart.

Vindkraften producerar mer el på vintern än på sommaren, vilket är en fördel då konsumtionen är större vintertid. I dag klockan 12 (den 4/1, se bilden) stod vindkraft och kärnkraft för varsin tredjedel av elproduktionen, som framgår av Svenska kraftnäts utmärkta sammanställning på www.svk.se. Då exporterade Sverige också stora mängder el, medan exempelvis Norge importerade. Stora vattenkraftreserver i båda länderna sparas därmed till dagar med lägre vindtillgångar. Samarbetet med våra grannländer i norra Europa hanterar effektvariationer. Varje nation behöver alltså inte på egen hand, i alla ögonblick, stå för sin egen förbrukning. Vi köper och säljer el på den nordiska elbörsen där tillgång och efterfrågan styr priset. Dagar med god vind sjunker elpriset, vilket skapar möjligheter för nya tjänster och innovationer.

Det finns många studier som beräknat koldioxidutsläpp per energienhet under livscykeln. Att kärnkraft skulle vara bättre än vindkraft i det avseendet råder det ingen enighet om. Nedmonteringen av Barsebäcks reaktorer kommer ta mer än tio år att genomföra. Totalt 419 000 ton restmaterial, varav en del radioaktivt, ska separeras och transporteras till komplexa förvaringsanläggningar. Koldioxidutsläppen för detta arbete kan beräknas väldigt olika. Idag sker transporterna mestadels med fossila drivmedel. Och fortfarande finns det ingen lösning på hur slutförvaringen av det radioaktiva kärnbränslet ska gå till, som nu ligger på "mellanlagring” utanför Oskarshamn.

Att, som VV förespråkar, satsa skattepengar på att subventionera kärnkraft är onödigt och leder till både högre elpris och högre skatter, i tider när försvar, polis och andra samhällsfunktioner behöver mer pengar. Det tar dessutom lång tid innan ny kärnkraft kan leverera ny el. En tredje reaktor i Finland, Olkiluoto-3, började uppföras 2005 och är ännu inte i produktion.

Vindkraften kan snabbt öka vår elproduktion i norra Europa så att både kolkraft och kärnkraft kan fasas ut. Inte minst finns det stora möjligheter att utnyttja vindkraft ute till havs. Där finns få grannar som kan beröras. Tyskland har en stor och ökande andel vindkraft både på land och till havs. Men aggregaten byggs inte i Bayern, helt enkelt för att det inte är särskilt blåsigt där.

Vindkraftens stora fördel är att när den inte längre behövs så kan aggregaten tas bort och återvinnas utan bestående skador i naturen.

Anders Wickström

Civilingenjör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.