Nya tidens fattigvårdsauktioner

Debatt
PUBLICERAD:
I dag sker återigen en organiserad budgivning i och med att privatisering av äldrevården ökar i snabb takt.
Foto: JESSICA GOW / TT
På lördag kommer Väsebor med flera att protestera mot den tänkta privatiseringen genom att bilda en mänsklig kedja runt Granberga vårdboende.

Från början bestod den organiserade åldringsvården i Sverige av rotegång. De bönder i socknen som kunde ta emot åldringar fick turas om att hysa dem. Så småningom kom socknarna och kommunerna att bli mer ansvariga för att ordna för de äldre som saknade anhöriga som kunde försörja dem. Ofta blev lösningen fattigstugor där man föste ihop sjuka, gamla, föräldralösa barn med flera grupper. Men ett billigare alternativ för kommunerna var fattigvårdsauktioner.

Wikipedia beskriver fattigvårdsauktioner såhär: ”Varje år publicerades ett plakat med första klassens fattighjon i en kungörelse i sockenkyrkan. Den sista söndagen före jul hölls sedan fattigauktion i församlingens tingshus efter predikan. Fattigvårdstyrelsen auktionerade ut hjonen till församlingsmedlemmarna som under auktionen lade bud på vilken ersättning de krävde av fattigvårdsstyrelsen för att ta hand om hjonet under ett år. Den som erbjöd sig att ta hand om hjonet för lägst ersättning vann därmed budet. Fattigvårdsstyrelsen ersatte budgivaren för kost, logi, kläder och eventuellt sjukvård och begravning. Hjonet förväntades arbeta för budgivaren efter förmåga. Fattigvårdsauktioner förbjöds i Sverige i och med 1918 års fattigvårdslag.”

Sedan dess har åldringsvården blivit enormt mycket bättre tack vare kommunernas arbete och mycket bättre lagar.

Men ändå har vi anledning att se upp.

I dag sker återigen en organiserad budgivning i och med att privatisering av äldrevården ökar i snabb takt. För vissa kommuner, särskilt de moderatstyrda, är det intressant att lägga ut vården av de äldre på vinstdrivna privata företag. Det sker genom anbudsgivning där det företag som kräver minst ersättning tar hem budet. Förfarandet är alltså väldigt likt det som användes före 1918 för fattigvårdsauktionerna. Med den skillnaden att det i dag är jättelika vårdaktiebolag som vinner budgivningen för att ta över driften av välfungerande kommunala äldreboenden till lägsta pris.

I Karlstad driver ett stort privat vårdföretag tre institutioner: Sveagatans demensboende på Herrhagen, Åsbacka i Molkom och ett nytt Villa Orrholmen. Dessutom har nu den moderatledda kommunledningen tagit initiativet till att sälja ut driften för ytterligare äldreboenden för att tjäna pengar: Granberga i Väse, Fryken på Rud och Gruvan i centrala Karlstad. Alla tre väletablerade verksamheter med inarbetad personal.

Vi kan utgå från att det stora vårdföretaget kommer att ropa in alla dessa verksamheter eftersom de kan lägga lägsta bud. Vi måste säga ifrån och stoppa detta. Ta varning från hur det blev på till exempel Villa Hovstallet i Uppsala, St Knut i Vellinge eller Polhemsgården i Solna som alla det senaste året har övertagits av detta vårdföretag. Kaos, nerdragning av personal, anmälningar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) med mera. Även Åsbacka i Molkom har haft flera anmälningar om missförhållanden och är fortfarande under tillsyn av IVO.

De förtroendevalda har inte haft någon möjlighet att påverka. De har tagit upp med ledningen på Åsbacka att man borde anställa fler personal och fått svaret: ”Hur skall vi då kunna gå med vinst?”. Vinst är ett aktiebolags enda tvingande mål. Därför skall aktiebolag inte driva äldrevård!

Lördagen den 14 december klockan 10 kommer vi Väsebor med flera att protestera mot den tänkta privatiseringen genom att bilda en mänsklig kedja runt Granberga vårdboende. Kom och delta!

På uppdrag av Väse socialdemokratiska förening

Kristian Tilander

Lars Wermelin

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.