• idag
  27 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  28 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  29 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  30 nov
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  1 dec
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Värmland ska funka för alla

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Gorm, Kallestad
Funktionsrätt Värmland, med 35 medlemsföreningar och totalt cirka 14000 medlemmar, uppmärksammar den 3 december FN:s internationella funktionsrättsdag.

Det är också dagen då Funktionsrätt Sverige offentliggör sin rapport om hur Sverige lever upp till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rapporten visar att vi har en bra bit kvar och att vi inte är bäst i klassen på flera punkter. Trots att vi är ett av världens rikaste länder. Ingen av de rekommendationer som Sverige fick från FN 2014 kan anses åtgärdad.

Sverige, som en gång var ett föredöme med den första rättighetslagstiftningen, LSS, som en social innovation, är numera det land i Europa där risken för fattigdom för personer med funktionsnedsättning ökar snabbast sedan 2008.

Handlingsplaner för universell utformning, det vill säga att bygga, planera tjänster, erbjuda kultur på ett sätt så att alla kan delta, medverka, komma in och ta sig ut, saknas ofta.

Kommunerna och Regionen beställer ”tillgängligt” men innebörden i detta begrepp finns det ofta en grund kunskap om. Man förlitar sig på arkitekter och byggföretag, som tyvärr ibland sätter det estetiska före användbarhet och tillgänglighet. Exemplen kan göras många. Man vill väl – men ändå blir det fel.

I en kommun hade det samlats pengar för att bygga en central lekplats. Beställningen var att den skulle vara tillgänglig. Under lekredskapen lades 40 centimeter flis som markberedning. Kommunen sa att det var köpmännen som stod för lekplatsen. Funktionsrätt sa att det är kommunen som äger marken och därmed är ansvarig. Efter att frågan bollats fram och tillbaka fick man göra om och göra rätt. Prislappen blev naturligtvis högre än om det gjorts rätt från början. Viljan att göra rätt finns men det blir fel.

När det gäller Regionens hus är vägen från handikapparkeringen fortfarande inte åtgärdad så att en person i rullstol med lätthet tar sig från sin bil till entrén. Vid valet 2018 sa ledning att detta skulle åtgärdas snarast. Nu är det snart 2020…

Funktionsrätt har just lämnat in en rapport till Region Värmland och till Värmlands Museum angående museets lokaler. Lokalerna skulle renoveras för att höja säkerheten men också för att öka tillgängligheten. Viljan att göra väl finns men ändå blir det fel.

FN:s funktionsrättskonvention, Boverkets byggregler, möjlighet att ta hjälp från både tillgänglighetskonsulenter och från Funktionsrätt Värmland till trots, så finns det många punkter som behöver göras bättre. En publik lokal ska vara tillgänglig för alla människor så långt det bara är möjligt. Då behövs ledstråk, det vill säga golvmaterial som synskadade/blinda kan känna. Det behövs kontrast i all skyltning så att synsvaga kan läsa. Det är inte bara trevligt om personer med rullstol bekvämt kan sitta vid borden i restauranger och i biblioteket utan det ingår i hur en offentlig lokal ska vara utformad. Att hissar och andra dörrar är tydligt markerade. Att det inte är trösklar till handikapptoaletten. Handtag till nödutgång ska sitta lågt så att kortväxta och personer som använder rullstol når dem. Hissdörrar ska inte slå igen innan man hunnit in. Detta för att nämna något av de brister som finns när det gäller tillgänglighet.

Vi hoppas, och förväntar oss, att både tjänstepersoner och politiker nu tar vår rapport, läser den och sedan bjuder in till samverkan om hur detta ska göras bättre.

Det finns många lokaler som är till för allmänheten som har brister. Tillgänglighet är ett begrepp som innehåller mer än bara att ta sig över tröskeln. Det kan handla om tillgänglig information, lättläst och tydlig, men också uppläst. Det kan handla om material och rengöringsprodukter som är allergigodkända. Att en lekplats eller lekrum ska fungera för både barn och föräldrar som använder rullstol eller gånghjälpmedel.

Funktionsrätt Värmlands vision är ett samhälle tillgängligt för alla. Vi tror att alla vill ha det på det sättet – för vem är emot mänskliga rättigheter? Men hur gör vi?

Det offentliga behöver utan dröjsmål besluta om portalparagrafen där det tydligt står att i all upphandling ska en konsekvensanalys göras utifrån ett funktionsrättsperspektiv. I dagligt tal innebär det att ingen tjänst eller produkt ska köpas in som inte fungerar för så många människor som det bara är möjligt. Universell utformning ska vara norm.

Tala med de det berör. I FN-konventionen artikel 4:3 står det ”att i alla beslut och riktlinjer som tas för att genomföra rättigheterna i konventionen ska stat, region och kommuner nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.”

Funktionsrätt Värmland ser fram emot att vi i Värmland, med gemensamma krafter, tar tydliga steg för att förverkliga FN-konventionen.

Nothing about us – without us (Inget om oss – utan oss) Vi vill vara med och skapa ett Värmland för ALLA.

Ann-Marie Johansson

Ordförande

Funktionsrätt Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.