Inför funktion för smärtpatienter på vårdcentralerna