Hoppa till huvudinnehållet

Inför funktion för smärtpatienter på vårdcentralerna

Publicerad:
Minst en miljon svenskar kämpar varje dag med att hantera tillvaron på grund av kronisk smärta.
Minst en miljon svenskar kämpar varje dag med att hantera tillvaron på grund av kronisk smärta. Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Av Sveriges 10 miljoner invånare lever i dag mellan 10 och 20 procent med kronisk smärta. Det innebär att minst en miljon människor kämpar varje dag med att hantera tillvaron.

Orsaken kan vara till exempel reumatisk sjukdom, sviter efter trafikolyckor, kronisk rygg- eller ledvärk, fibromyalgi eller cancer. Oavsett orsak påverkas livssituationen varje dag. Kronisk smärta innebär också en utmaning för sjukvården, därför har vi i Värmlandssamverkan (M, C, SiV, KD, L och MP) lagt ett förslag om att införa en funktion för smärtpatienter på vårdcentralerna.

För att sjukvården ska kunna bemöta och behandla människor med kronisk smärta, gäller det i första hand att försöka förhindra att en akut smärta övergår i ett kroniskt smärttillstånd. När man söker sin vårdcentral för akut smärta är det därför viktigt att man träffar rätt kompetens från början. Rätt diagnos och behandling i tidigt skede gör att risken för att utveckla kronisk smärta minskar. Om man ändå utvecklar ett kroniskt smärttillstånd ställer det andra krav på vården.

Region Värmland arbetar redan i dag inom ett flertal områden med bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON), bland annat inom hjärtsvikt och diabetes. En funktion liknande astma- och diabetessköterska för patienter med kronisk smärta tror vi skulle leda till ökad livskvalitet och trygghet för dessa patienter och deras anhöriga och med stor sannolikhet ett minskat behov av vårdinsatser. Vi i Värmlandssamverkan tror att en sådan funktion kan leda till en bättre vård för patienter med kronisk smärta.

Vi vill att målet ska vara att bota, och om inte det går, hjälpa patienter med kronisk smärta till en så god livskvalitet som möjligt.

Värmlandssamverkan

Henrik Samuelsson (M)

Marianne Utterdahl (SiV)

Eva Julin Dombrowe (L)

Jens Östergren (C)

Mattias Jansson Fröding (KD)

Robert Halvarsson (MP)

Artikeltaggar

Debatt