Villkorade statsbidrag ett hån mot krisande kommuner

Ledare
PUBLICERAD:
Regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S) pekar med hela handen när de försöker detaljstyra hur kommunerna ska använda statsbidragen.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
I våras lade regeringen nästan en halv miljard på bordet och sa ”Kolla här kommuner, här finns pengar att anställa lärarassistenter för att lätta på lärarkårens bördor. Kom och sök!”

För 2020 är detta statsbidrag dubblat till en miljard.

Men som Dagens Nyheter avslöjade tidigare i veckan har kommunerna inte sökt pengarna. Av de 475 miljonerna avsatta för i år, uppskattas att 300 miljoner ligger kvar på regeringens bord när ansökningstiden gick ut förra fredagen. Få kommuner, långt ifrån hälften har sökt pengarna.

Utbildningsminister Anna Ekström (S), säger till DN att hon hoppas att det dåliga utfallet handlar om att statsbidraget är nytt och att kommunerna helt enkelt inte har skapat rutiner att söka det.

– Att lärare får avlastning i sin yrkesroll är en prioriterad fråga för regeringen, säger Ekström till tidningen.

– Jag hoppas verkligen att fler huvudmän kommer att söka när statsbidraget är mer välkänt.

Och visst, ointresset skulle kunna handla om att kommunerna bara inte gjorts tillräckligt uppmärksamma om att statsbidraget går att söka.

Det skulle också kunna bero på att kommunpolitikerna lyssnat på lärarna som inte direkt jublade när förslaget om lärarassistenter kom. Såna låg överhuvudtaget inte på lärarnas lista över vad som skulle göra deras tunga arbetssituation lättare. Tvärtom befarar många att assistenterna tvärtom ska lägga sten på börda genom att vara ännu en arbetsuppgift man måste ansvara för.

Men okej, gratis pengar är ju gratis pengar… Ja, förutom förstås att utbildningsministerns halva miljard inte alls är ”gratis pengar”.

Statsbidraget betalar bara halva kostnaden. Resten måste kommunerna själva skjuta till. Vill du ha en lärarassistent? Tack, det blir 200 000 kronor!

Ingen kan ha missat att kommunernas ekonomier redan går på knäna. Att till och med de prioriterade verksamheter som kommunerna anstränger sig hårt för att freda som skola, vård och omsorg, är drabbade av nedskärningar.

I det läget blir alla dessa, alldeles säkert välmenande, riktade statsbidrag snarast en förolämpning. Det är villkorade pengar där villkoren för de kommuner som behövt dem allra mest innebär att de sällan eller aldrig kan få del av dem.

Och det är inte heller första gången.

I våras satte utbildningsministern Statskontoret på att följa upp det statsbidrag för ”stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling” i skolan som infördes 2018 för att kontrollera att kommunerna använde pengarna rätt.

”När vi tillför resurser ska det märkas ute i skolorna”, sa utbildningsministern då.

Ett begripligt, och samtidigt otroligt förmätet, krav.

De 3,5 miljarder kronor kommunerna kunnat söka i bidrag för denna ”stärkta likvärdighet” förutsätter nämligen att kommunerna samtidigt inte sparar på skolan.

Pengarna får inte användas till att ersätta kommunernas egna kostnader och de som söker måste därför redovisa att kommunens egna kostnader per elev inte minskat under bidragsomgången.

Det är krav som många kommuner inte har någon möjlighet att leva upp till i dag. På många ställen i landet kämpar man mot hotande miljonunderskott.

I det läget dinglar då regeringen miljarder i möjliga statsbidrag framför desperata kommuner utan en möjlighet för dem att ens överväga att söka.

Det kan omöjligen ha varit regeringens och Anna Ekströms mening.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.