Välfärden ska tryggas i Sverige

Debatt
PUBLICERAD:
"Du som bor i Sverige ska känna dig trygg med att du kan studera, jobba, besöka läkaren, ge barnen skolgång och om du behöver, ta del av äldrevården när du blir gammal, oavsett om du bor i Stockholm eller i Hagfors."
Foto: Daniel Olausson
Jämlikheten i välfärden ska öka. Därför har regeringen lagt ett nytt förslag på system för kommunal kostnadsutjämning i Sverige.

Förslaget ökar omfördelningen för både kommuner och regioner, från totalt 10,3 miljarder kronor till 12 miljarder kronor. Den största ökningen blir för regionerna: från 2,3 miljarder kronor till 3,2 miljarder kronor.

Kommuner och regioner ansvarar för en stor del av den offentliga verksamheten, inte minst skattefinansierade välfärdstjänster inom skola, äldreomsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Samtidigt skiljer sig de ekonomiska förutsättningarna åt mellan olika delar av landet. Ett rättvist, kommunalt utjämningssystem är därför en grundförutsättning för jämlikhet i vårt avlånga och varierade land. Du som bor i Sverige ska känna dig trygg med att du kan studera, jobba, besöka läkaren, ge barnen skolgång och om du behöver, ta del av äldrevården när du blir gammal, oavsett om du bor i Stockholm eller i Hagfors.

Den nya utjämningen som regeringen föreslår tar större hänsyn till gles bebyggelse, liksom till faktorer som låga utbildningsnivåer, låga inkomster och ohälsa hos de som bor i kommunen eller regionen. Nästan 200 kommuner får en förstärkning genom förslaget. För Hagfors betyder det ytterligare 1630 kr per invånare och år och det innebär 19 miljoner extra per år som kan användas till välfärd.

I Sverige finns många kommuner och regioner med få invånare och stor glesbygd, det finns mindre städer med stort flyktingmottagande och många äldre som till exempel i Hagfors och andra kommuner som har en kraftig och snabb inflyttning av arbetande människor som behöver någonstans att bo, skola till sina barn och en fungerande kollektivtrafik som tar dem till jobbet på morgonen. Samtliga situationer ska förstås mötas på bästa sätt både av kommun, region och stat. Med en stark inflyttning av människor i arbetsför ålder gynnas kommunen dock direkt i och med ökade skatteintäkter samtidigt som man slipper kostnader för skolgången, medan andra kommuner förlorar arbetskraft. Dessa skillnader behöver förstås balanseras upp i ett Sverige som håller ihop.

Moderaterna är emot den föreslagna förstärkningen av utjämningssystemet. Samtidigt som de hävdar att de vill satsa på kommunerna gör de alltså något helt annat. De vill också, precis som SD, återinföra stupstocken i sjukförsäkringen och ytterligare nedmontera arbetsförmedlingen. Kombinationen blir en giftcocktail för kommunernas ekonomi, de tar helt enkelt mer tillbaka än vad de ger. Det är helt ohållbart. Välfärden ska tryggas i hela Sverige, oavsett var i landet du bor.

Mer resurser behövs och kommer att behövas framöver. Förutom ett nytt förslag på kostnadsutjämning tillför regeringen ytterligare 5 miljarder i statsbidrag till kommuner och regioner 2020. Därtill ska vi tillsammans, regeringen och kommunsektorn, identifiera andra åtgärder som stärker välfärden, t ex nya och förbättrade arbetssätt och ett innovativt nyttjande av teknik och digitala tjänster. Vi socialdemokrater arbetar för ett starkare samhälle och tryggare Sverige – då är det självklart att prioritera jämlikhet för alla invånare i landet.

Lena Micko (S), Civilminister

Mikael Dahlqvist (S), Riksdagsledamot

Tomas Pettersson (S), oppositionsråd Hagfors

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.