• lördag
  8 aug
  26°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  9 aug
  26°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  10 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  11 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Öppet brev om Muminbeslut: Symboler för maktmissbruk

Insändare
PUBLICERAD:
Som en ödets ironi framstår också att de fredsälskande och naturälskande Mumintrollen ska bli symboler för maktmissbruk och exploatering.
Foto: Helena Dahlgren
Inför beslutet om detaljplan rörande Skutberget har vi följt debatten de senaste åren och gått igenom materialet på kommunens hemsida. Vi har också sett den nyproducerade filmen om Skutbergets framtid, där den så kallade visionen lätt kan uppfattas som detaljplanen.

Det är symptomatiskt att detaljplanen presenteras som en sammanslagning av detaljplan och vision, varför det kräver noggrann läsning för att vaska fram vad beslutet avser.

NWT har tidigare redovisat att kommunen anlitat den externa PR-byrån Kreab för att vända den besvärande opinionen mot Muminparken. Per-Samuel Nisser har i VF förklarat sig nöjd med Kreabs arbete.

Våra frågor är: Hur gick upphandlingen av PR-byrån till? Hur presenterades syftet med uppgiften? Hur valde man PR-byrån Kreab, ett företag med rötter i Moderaterna och framför allt känt för sina insatser som rådgivare åt Sverigedemokraterna, där simsalabim SD blir en tillskyndare av välfärden. Läs gärna på nätet och Wikipedia för närmare detaljer.

Mot denna bakgrund är det förklarligt men ändå förvånande att Karlstads kommun presenterar en så kallad Medborgarenkät om Skutberget, där medborgarna uttryckligen förbjuds att yttra sig om huvudfrågan Muminparken, utan istället färdigställa en önskelista om aktiviteter på Skutberget. Enkäten kallas till och med för medborgardialog och de föga uppseendeväckande svaren presenteras nu som den till intet förpliktigande visionen. Det visar sig att Karlstadsborna i stort sett förutom en så kallad höghöjdsbana vill ha de aktiviteter som har funnits eller finns på Skutberget. Önskelistan toppas av sol och bad!

Att en PR-byrå med detta tvivelaktiga rykte får ett sådant inflytande i en demokrati väcker mycket obehagliga associationer. Som en jämförelse kan nämnas att Kreab med skattepengar arvoderats med mer än 400 000 kronor (redovisning a summa, samt arbetsuppgifter för Kreab har hitintills inte offentliggjorts) medan Skutbergets Wenner måste betala för att sjunga allsång på Skutbergets gräsmatta i somras. Tydligare kan inte maktmissbruket framstå. Skutberget har tidigare varit ett exempel på hur politiken och ideella krafter tillsammans skapat den oas det utgjorde ännu till för några år sedan.

Att medborgarnas åsikter och ideella initiativ numera betraktas som grus i maskineriet, som på allt sätt ska stävjas, är mer än sorgligt.

Skutbergets framtid har blivit en fråga som hanteras av politikerna och näringslivet, något som tydligt illustreras av det planerade mötet på CCC 15 november där Muminvärldens vd Tomi Lohikoski ska hålla föredrag, inbjuden av den så kallade besöksnäringen Visit Värmland. På kommunfullmäktiges senaste möte yttrade också P-S Nisser att han inte brydde sig om varifrån pengarna till Muminparken kommer. Är det månne ansiktslösa riskkapitalister som ska styra Muminparken och dess tillblivelse i fortsättningen och hur får då kommunen del av de enorma skatteintäkter som parken förväntas inbringa?

Vad gäller detaljplanen har vi tolkat det så att beslutet som skall tas handlar om det omfattande vägnät och parkeringsplatser som ska möjliggöra Muminlandet på Skutberget. Det innebär att man kommer att bygga inte mindre än tre tillfartsvägar till Skutberget för att få plats med den enorma parkering som krävs för Muminparkens besökare och ge övriga tillträde till resterande delar av Skutberget. Vi antar att iordningställande av övrig service i form av avlopp, el etcetera ingår i kommunens åtagande till Muminlandet.

När Karlstad kommun 2016 övertog driften av motionscentralen avskedade de personalen och stängde motionscentralen för att förbereda bygget av Muminparken i Skutbergets hjärta. Då detaljplanen antagits kommer Skutberget för lång framtid att bli en byggarbetsplats mer likt ett blivande köpcentrum än den rofyllda oas vi en gång hade, och som många av oss fortfarande drömmer om.

Som en ödets ironi framstår också att de fredsälskande och naturälskande Mumintrollen ska bli symboler för maktmissbruk och exploatering, inte minst genom den planerade expropieringen av de K-märkta sommarstugorna som trollen eventuellt förväntas disponera sedan ägarna avhysts.

Britta och Curt Magnryd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.