• lördag
  8 aug
  26°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  9 aug
  26°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  10 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  11 aug
  25°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm

Privatisera inte vårdcentralen

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Sanna Emanuelsson
Hälso- och sjukvårdsnämnden har haft uppe frågan om att låta regionens egen vårdcentral i Grums övergå till ett privat bolag, Capio, som i dag driver en mindre vårdcentral i kommunen. En försäljning som vi ställer oss frågande till, skriver företrädare för socialdemokraterna.

Vårdcentralerna är basen i sjukvården. Kvaliteten ska vara hög och tillgängligheten rättvist fördelad över hela Värmland. Men i dag har vi ett vårdvalsystem inom primärvården som inneburit förändringar i utbud. Systemet innebär att vårdföretag fritt kan etablera sig. Det gör att vi i dag har 30 vårdcentraler i Värmland, varav sju är i privat regi.

Nu har vi fått signaler om att det privata vårdföretaget Capio vill ta över den regiondrivna vårdcentralen i Grums. Blir förslaget verklighet så blir Grums den första kommunen i Värmland som inte har en regiondriven vårdcentral. Argumentet från det borgerliga styret är att regionen har svårt att upprätthålla en bra verksamhet.

Det borgerliga styret anser att en försäljning av vårdcentralen i Grums skulle skapa bättre förutsättningar då det privata vårdföretaget får hela patientunderlaget. Det är ett argument vi förstår, men då borde en mer logisk förändring vara att Capio avvecklar sin betydligt mindre verksamhet. Som opposition ställer vi oss frågande till varför regionen själva inte lyckas driva en egen vårdcentral. Har det borgerliga styret gett upp viljan att leverera en god och nära vård i egen regi? Särskilt frågande blir vi utifrån att regionens vårdcentral i dag har 70 procent av patienterna i Grums.

Argumentationen från det borgerliga styret är att en övergång till en privat vårdcentral i Grums skulle lösa problematiken med hyrläkare. Vi socialdemokrater är inte lika övertygade, för då skulle vi i stort sett inte ha något annat än privata vårdcentraler i hela Värmland. Men det kanske är det som är tanken? Vad blir svaret om Capio eller någon annan privat aktör vill ta över fler vårdcentraler?

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att våra verksamheter i första hand ska drivas i egen regi med våra gemensamma skattemedel. De pengar som eventuellt blir över, ska gå tillbaka in i verksamheten och användas för att utveckla och förbättra vården. Vi är kritiska till att skattefinansierad verksamhet lämnas över till en privat aktör för att drivas i vinstsyfte. Vi minns hur regionen för bara några år sedan hade ägare till en privat vårdcentral i Filipstad som valde att inte fortsätta sin verksamhet eftersom den inte ansågs vara tillräckligt lönsam.

Tillgängligheten till den nära vården måste bli bättre för att värmlänningen ska kunna känna tillit till att vården finns där när den behövs. Detta är en hörnsten i vår gemensamma välfärd och det är regionens ansvar. Därför säger vi socialdemokrater nej till en privatisering av Grums vårdcentral.

Mats Sandström (S)

regionråd i opposition

Linda Johansson (S)

ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)

ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Monica Bergkvist Andersson (S)

ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Andreas Johansson (S)

ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ann-Marie Larsson (S)

ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kenneth Johannesson (S)

ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sofia Skönnbrink (S)

ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.