Medborgarna hålls gisslan

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Helena Dahlgren
Tidigare insändare har varit kritiska mot hur Socialdemokraterna har hanterat frågan om Skutberget. Nu har ledningen svarat med det förväntade, nämligen att låta oss medborgare bli gisslan i denna fråga. ”Om vi inte accepterar Mumins placering på Skutberget kommer området att dö”. Ungefär så är hotet förtäckt formulerat.

Hade det funnits ett spår av opposition då hade S lyft fram alternativa platser för en etablering av Mumin. Då hade man också kunnat visa att det går att utveckla Skutberget till den stadsnära oas det förtjänar, utan att begränsa området med stängsel.

Det finns, ur etableringssynpunkt, minst fyra lämpliga platser som inte skulle inverka mer menligt på miljön än vad själva byggnationen innebär. (Naturen påverkas ju alltid av en byggnation.) När ledningen för Mumin besökte Karlstad fick de förevisat ett (1) alternativ till placering. De slussades nämligen genom Lambergets industriområde och ut till Gerholmen (utanför oljehamnen). Detta var en klart olämplig väg menade besökarna på och det är förståeligt.

Det man inte berättade från kommunens sida var att det finns andra bra vägar, plus att det redan då var bestämt om den nya Elverumsbron, vilket blir en betydligt bättre besöksväg via Välsviken direkt ut till området.

Dessutom ligger Gerholmen lämpligt till för båtbusstrafik. Ytterligare plus är att detta är ett lämpligt område för annan kulturverksamhet, t ex Putte i Parken.

Hade det funnits en opposition värd namnet hade detta (eller andra platser) lyfts fram så klart. Detta hade i verkligheten blivit en "Positiv och dubbel utveckling". Mumin hade fått sin ostörda miljö och Skutberget hade kunnat utvecklas till en betydligt rimligare kostnad.

Hur vi än vänder på saken så kommer vi skattebetalare att få betala för en satsning och då är det politikens skyldighet att vara mån om våra skattemedel. Vi har redan belastats med för många olönsamma projekt.

Det som S menar med att utveckla enligt tidigare beslut (2005) handlar inte om det område som i dag är avsatt för Mumin. Därmed står S egentligen inte bakom det klart utökade området, då detta blev känt 2017 så som ni skriver i er insändare. Visa gärna hur medlemmarna har tagit del av och beslutat om det utökade området.

Hade S varit en verklig opposition i denna fråga, då hade ni kunnat få större gehör för att tackla andra stora frågor som skola, vård och omsorg.

Ser fram emot att S och andra partier tar fram alternativ till lösningar då alla andra alternativ än det som föreligger kommer att bespara kommunen åtskilliga miljoner kronor plus att vi får till en etablering av ett sagoland (som man nu så fint vill kalla detta).

Anders Halvarsson

Etableringspositiv på rätt plats

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.