Lööfs ideologiska blindhet

Ledare
PUBLICERAD:
Annie Lööfs privatisering av Arbetsförmedlingen bygger inte på forskning utan på ideologisk blindhet.
Foto: Tommy Pedersen/TT
Det finns mycket som är ogenomtänkt och osammanhängande i januariavtalet. Men frågan är om inte slakten och förvandlingen av arbetsmarknadspolitiken är det mest destruktiva.

Högkonjunkturen ser ut att vika och arbetslösheten stiger. Arbetsmarknadsdepartementet har fått ett nytt statsråd i Eva Nordmark och Arbetsförmedlingen står snart utan chef. TCO-basen Nordmark har rätt bakgrund och kompetens, men hennes uppdrag är svårt, ja nästan omöjligt.

Anledningen är förstås Centerpartiets krav på att privatisera Arbetsförmedlingen och låta företag ta över matchning och rustning av arbetslösa.

Lägg därtill den slakt som M och KD med hjälp av SD genomförde i årets budget. Myndigheten har blivit av med 3 000 anställda och 130 kontor läggs ner med start nu i höst. Kompetenstappet är stort när var tredje anställd försvinner. De minsta kommunerna, de som Centerpartiet säger sig värna, drabbas hårdast.

Välutbildade arbetsförmedlare ska ersättas av digitala automatiserade bedömningar. Ett nytt självskattningssystem ska hjälpa de arbetslösa att på egen hand hitta rätt insatser.

Hur lätt är det för en nyanländ eller en funktionshindrad att via nätet välja rätt utbildning eller praktikplats? Arbetsförmedlingen har hand om 170 000 funktionsnedsatta, varav 70 000 har en lönebidragsanställning. De är resurskrävande, men ska i fortsättningen inte särbehandlas.

De specialister som ska hjälpa gruppen har dessutom sagts upp, vilket fått Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers att gå i taket. Arbetsförmedlingen förstår inte vad man håller på med, säger hon till DN.

Frågan är om de ledande centerpartisterna med Annie Lööf i spetsen gör det. Tillåt ledarsidan att tvivla. Det finns dåligt med forskning som visar att privata arbetsförmedlare lyckas bättre än statliga. Ideologiskt önsketänk borde inte räcka för en total omgörning utan konsekvensanalyser.

Tidigare borgerliga försök med jobbcoacher och etableringslotsar har dessutom gruvligt misslyckats. Inte mycket talar för att det kommer att gå bättre den här gången.

Jo, för utbildningsjätten Academedia och andra som redan skär guld i det privatiserade skolan. Ledningen gnuggar händerna och ser nya vinster hägra när en ny mångmiljardmarknad öppnar sig.

Problemet är att de privata utbildnings- och matchningsföretagen inte finns överallt. De trängs i de attraktiva storstadsregionerna och har ringa intresse av att etablera sig i Torsby eller Storuman.

En undersökning från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att 54 procent av landets kommuner saknas den typen av aktörer. Annie Lööfs lösning är att kommunerna kan få ta över Arbetsförmedlingens uppgifter.

Har hon inte förstått att många glesbygdskommuner redan går på knäna? Har hon inte läst januariavtalet där det står att ersättningen till de nya aktörerna ska vara resultatbaserad? Och att betalning ska ske först när de arbetslösa är i ”varaktig sysselsättning”?

Det liknar vansinne att ge kommunerna en ny och svår uppgift. Först när de löst den ska de få betalt. Om de inte klarar det får de inga pengar, utan får stå både för kostnaden för arbetsinsatsen och den som blir utförsäkrad. Snacka om att skicka ännu fler kommuner ner i källaren.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.