Positiva till dubbel utveckling

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Skutberget är en fråga som med rätta engagerar personer både inom och utanför vårt parti och vi har full respekt för att det finns olika åsikter. Samtidigt ser vi stora möjligheter att utveckla området, både med kommunala medel, men också i form av en företagsetablering inom besöksnäringen.

Socialdemokraterna i Karlstad har varit positiva till en ”dubbel” utveckling av Skutberget allt sedan de kommunala inriktningsbesluten 2005. Med dubbel utveckling menar vi att Skutberget ska utvecklas både som friluftsområde och besöksdestination med någon form av upplevelseanläggning. Genom åren har idéerna varit flera för hur det skulle kunna ske, och utan att värdera de olika förslagen, så var det först 2017 som företaget Muminvärlden visade ett seriöst intresse.

Kommunfullmäktige beslutade 2017 med stor majoritet att pröva en sådan etablering i en detaljplan. Det beslutet står vi bakom. Beslutet var en fortsättning för de förtroendevalda i vårt parti i Karlstad på det beslut som fanns redan 2005. Självfallet innebär det att delar av Skutberget kommer påverkas, men i andra vågskålen finns ett stort antal arbetstillfällen direkt kopplade till parken, men även indirekt i andra branscher.

I det nuvarande kommunala handlingsprogrammet finns skrivningar kring en nationell besöksdestination på Skutberget. I den processen hade alla medlemmar möjlighet att påverka innehållet. Inga förslag inkom på andra skrivningar inom det området.

Våra kommunalråd och övriga förtroendevalda agerar på Socialdemokraterna i Karlstads mandat och för fram den beslutade socialdemokratiska politiken. Frågan har hanterats enligt vår praxis för kommunala ärenden och partiets hållning har uttryckts i ett flertal debattartiklar med representanter för både arbetarekommunens styrelse och förtroendevalda.

Sagoparken skulle generera många besökare till Karlstad vilket leder till viktiga arbetstillfällen inom besöksnäringen. För oss socialdemokrater är det som sagt angeläget att det blir en ”dubbel” satsning på Skutberget. Vi vill därför också se en upprustning av friluftsområdet med bland annat en ny serviceanläggning, renovering av Fintatorps gård och satsningar på grillplatser, vindskydd och motionsspår. Skutberget är en fantastisk tillgång som förtjänar fler besökare än i dag.

Av media, samtal och kontakter som tas med oss, är vi väl medvetna om att Skutberget är en fråga som berör. Men det är samtidigt en fråga bland många andra frågor. Områden inom välfärden är sådana, som vi tycker förtjänar större uppmärksamhet än vad som sker i dag. Liksom hur Karlstad utvecklats med ett blågrönt styre de senaste nio åren. Vi är inte nöjda, och skulle vilja se att fokus riktas mer till hur skolan, vården och omsorgen skall klara finansieringen av sin verksamhet. I dag sitter flera kommunala nämnder i svåra diskussioner om vad som måste väljas bort, då intäkterna inte längre räcker till. Där vill vi fokusera vår kraft framöver. En etablering av en sagopark skulle bidra till höjda skatteintäkter om den blir av.

Kenneth Svensson

ordförande Socialdemokraterna Karlstad

Anders Tallgren

ordförande socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.