Kunskapslyftet måste fortsätta

Debatt
PUBLICERAD:
"För att öka mängden studentbostäder investerar regeringen nu i åtgärder för att öka tempot i byggandet av studentbostäder och hyresrätter." Det skriver Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.
Foto: Pressbild
Tre procent fler har antagits till en utbildning nu när höstterminen startat vid Sveriges universitet och högskolor. Det är positivt, vårt land behöver fler med högskoleutbildning för att möta de stora behoven av välutbildad personal. Men detta kräver också bra förutsättningar för att kunna studera. Därför kommer jag och regeringen gå vidare med en rad reformförslag.

Tiden som student blir för många avgörande för både framtida jobb och livsval. Men att fler studerar vidare är också viktigt för Sverige. Utan investeringar i utbildning sätter vi på sikt Sveriges konkurrenskraft på spel och hela landet letar med ljus och lykta efter utbildad personal. Vi behöver ännu fler kunniga lärare i våra skolor, skickliga sjuksköterskor och kompetenta ingenjörer. Det krävs för att bygga ett starkt samhälle, som ger människor trygghet i vardagen och tilltro till framtiden.

Sverige utmärker sig redan som land med ett starkt studiestödssystem och avgiftsfria studier. Men fortsatt arbete behövs. Nu har vi skapat ett brett samarbete i riksdagen som gör att vi kan fortsätta lösa problem som vi ser.

1. Förutsättningarna att studera ska bli bättre. En central fråga är tillgången till bostäder för studenter. För att öka mängden studentbostäder investerar regeringen nu i åtgärder för att öka tempot i byggandet av studentbostäder och hyresrätter. Bolaget Akademiska hus har även ett särskilt uppdrag att bygga studentbostäder. Det planerar för mer än 11 000 studentbostäder fram till 2021, varav 6 400 i bolagets egen regi, det kommer spela roll. Fler studenter ska också må bra under studierna. Idag är den psykiska ohälsan alltför utbredd bland studenter. Ett sätt att öka tryggheten för de som har blivit sjuka är att stärka sjukförsäkringen inom studiemedelssystemet och tydliggöra ansvaret för rehabilitering av studerande. Det finns utredningsförslag om detta som nu lämnats och vi jobbar nu vidare med det inom Regeringskansliet. Studenthälsan har också en viktig roll i att preventivt främja studenternas hälsa. Därför har regeringen nu beslutat om att en utredning ska överväga hur bland annat studenthälsan kan bidra till och komplettera primärvårdens uppdrag kring insatser vid lättare psykisk ohälsa.

2. Möjligheten att studera vidare senare i livet ska öka. Det svenska studiestödet är, och ska fortsätta vara, ett av världens mest omfattande studiestödssystem. Men den nya arbetsmarknaden där få människor kommer ha samma yrke hela livet gör att det behövs större möjligheter att kunna bygga på med kunskap och kompetens under hela arbetslivet. En utredare har därför fått i uppdrag att hjälpa Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till åtgärder inom studiemedelssystemet för att underlätta utbildning och omskolning högre upp i åldrarna. Detta kan skapa ökad trygghet på arbetsmarknaden.

3. Det ska gå att utbilda sig i hela landet. Var du bor ska inte vara avgörande för dina möjligheter i livet. Vi behöver också öka takten i arbetet för att möta den utbildningsklyfta vi har i Sverige. Det är fortfarande dubbelt så vanligt att studera vidare om ens föräldrar har högskoleutbildning. Det duger inte när samhället behöver värdefull kompetens. Kunskapslyftet ska därför fortsätta. Tillgången till högre utbildning i hela landet ska öka och möjligheterna till distansutbildning stärkas.

Investeringar i kunskap och kompetens är vägen framåt för ökad trygghet och framtidstro, inte dåliga villkor eller låga löner. Så bygger vi ett starkt samhälle.

Matilda Ernkrans (S)

Minister för högre utbildning och forskning

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.