"Alla ska kunna leva ett liv i rörelse!"

Debatt
PUBLICERAD:
"Det finns även övertygande forskning som visar att fysisk aktivitet och träning på äldre dagar är avgörande för god hälsa och funktion."
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Varje år dör 1000 personer i Sverige till följd av en fallolycka, och ytterligare 70 000 människor skadas så allvarligt att de behöver läggas in på sjukhus för vård.

Detta kostar samhället närmare 11 miljarder kronor varje år. I vårt län var det 39 personer över 65 år som dog på grund av skador från en fallolycka. Dessa skador kostar vår region stora summor pengar varje år, och trots att vi vet att en stor del av dessa skador går att förebygga görs det inte.

Idag är närmare 67 000 personer 65 år eller äldre i vårt län, varav 31 025 är 75 år eller äldre. Om 20 år kommer denna siffra vara mycket högre då den åldrande befolkningen är den som ökar mest de kommande åren. Det är en stor utmaning. Enligt finansdepartementet kommer det till 2026 krävas 90 miljarder ytterligare till svensk välfärd för att bibehålla den nuvarande nivån, och det kommer behöva anställas cirka 80 000 medarbetare inom vård och omsorg. Hur ska denna ekvation gå ihop om vi fortsätter göra som vi alltid har gjort?

Samhället har länge arbetat strategiskt för att minska antalet döda i trafiken. Stora insatser och kampanjer har gett ett fantastiskt resultat. Men när det gäller fallolyckor ser vi inget liknande resultat. 2017 var det fortfarande 1507 personer över 65 år i Värmlands län som tvingades läggas in på sjukhus på grund av att de skadat sig så kraftigt vid ett fall. Utslaget på ett år är det ungefär 5 personer varje dag som söker vård akut för detta. Om vi visste ett sätt att minska detta antal, skulle vi inte göra det då?

Inte helt överraskande finns insatser som skulle minska antalet fallolyckor radikalt, men då behöver ansvariga politiker i regionen och kommunerna vilja och våga prioritera:

– Långsiktiga satsningar på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att minska risken för, och konsekvenserna av, ett fall.

– En Mar (medicinskt ansvarig för rehabilitering) i varje kommun med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

– Fler fysioterapeuter, både i region och kommuner. Legitimerade fysioterapeuter är utbildade till att anpassa träning utifrån ålder och olika sjukdomstillstånd.

Inom fysioterapi finns övertygande forskning som visar på att insatserna ger förbättrad hälsa och kostnadseffektivitetsvinster. Det finns även övertygande forskning som visar att fysisk aktivitet och träning på äldre dagar är avgörande för god hälsa och funktion.

I till exempel Landskrona har man tänkt nytt och strategiskt. Under tre år har de arbetat för att minska fallfrekvensen hos de personer som löper störst risk att falla. Två fysioterapeuter och två arbetsterapeuter anställdes för att arbeta rehabiliterande direkt med dessa personer. Det visade sig att fallolyckorna minskade med nio procent under projekttiden. Omsorgsförvaltningen i Landskrona har beräknat att projektet minskade kostnaderna med cirka 3,7 miljoner kronor. Tänk om vi i vår region kunde göra något liknande och spara både mänskligt lidande och pengar, samtidigt som vi utvecklar hälso- och sjukvården!

För att bortse från all den forskning och alla de projekt som visar att man med ganska små medel kan nå mycket goda effekter bör det finnas väldigt goda argument. Beslutsfattare i hälso- och sjukvården måste tänka nytt och långsiktigt istället för korta 4-årsperioder. Då kommer de satsningar som gjorts kunna hämtas hem genom t.ex. färre akuta inläggningar och färre fallolyckor. Kan vi minska dödsfall och inläggningar på grund av fallolyckor kan fler strategiska satsningar göras inom andra områden samtidigt som mycket mänskligt lidande besparas. Alla ska kunna leva ett liv i rörelse!

Sara Lewis

Ordförande Fysioterapeuterna i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.