Nisser (M): Karlstadpartiet är fel ute

Debatt
PUBLICERAD:
Svar på ”Kommundirektörernas utspel väcker frågor om tjänstemännens roll” från Peter Sörensen och Eva-Britt Johansson (KPL) i VF den 11 september.

Karlstadpartiet, KPL, går nu till attack mot den kritik som framförts mot dess gruppledare Peter Sörensen den senaste veckan. I en debattartikel i VF den 11 september försöker man ömsom med långa citat, ömsom med lätta hånfullheter riktade mot höga herrar och direktörer, ifrågasätta den kritik som gäller Sörensens agerande i de kommunala korridorerna.

Det är inte så märkligt att den som har ett arbetsgivaransvar faktiskt också är den som levererar kritik. Och det vore klädsamt om Sörensen tog till sig att det sitter många anställda i våra verksamheter i kommunen som inte vill ha kontakt med honom just på grund av hans sätt att bemöta dem, istället för att raljera över att kritiken som sådan ens förs fram.

Som förtroendevald fordras förståelse för gränserna mellan politiken, den kommunala organisationen och för tjänstemännens roll.

Peter Sörensen är makthavare, förtroendevald i Karlstads kommuns högsta församling kommunfullmäktige. Man bör inte vara i kontakt med verksamheten i egenskap av vanlig kommuninvånare ena stunden och som makthavare den andra. Det är olämpligt, för det skapar osäkerhet hos dem man möter.

Politikerna måste ha en tillit till tjänstemännen för att samspelet mellan beslutsfattare och utförare ska fungera. Sörensen visar prov på bristande tillit, vilket är en av orsakerna till varför det som skulle kunna vara en politisk debatt, nu kommit att handla om själva den representativa demokratins normer och spelregler.

Sörensen försöker få tjänstemännen att framstå som jäviga och att de därför skulle lämna ut felaktig eller ofullständig information. Detta är en ohederlig svartmålning av tjänstemännen och inget annat.

Sörensen och KPL borde se att det ligger även i deras intresse att visa respekt för kommunens personal, och att det kanske är dags att fundera lite över vilken kultur man skapar med sitt agerande.

Per-Samuel Nisser (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.