L vill se krafttag mot hedersförtryck

Debatt
PUBLICERAD:
"Liberaler har med Nyamko Sabuni i spetsen varit pådrivande i många år för att bekämpa förtrycket av barn och unga som leder i hedersmiljöer."
Foto: Henrik Montgomery/TT
De senaste åren har hundratals barn förts ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja. Det är bara toppen av ett isberg.

I Sverige lever hundratusentals unga under hedersförtryck. Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Hedersförtryck är ett problem som är utbrett över hela landet, även i Värmland. Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck tar varje år mot hundratals samtal till deras stödtelefon. Under första halvåret 2019 var 18 från Värmland. Utsattheten handlar bland annat om barnäktenskap, grovt fysiskt våld, omfattande kontroll och begränsning av den utsattes vardag och liv. Detta kan vi inte blunda för.

Debatten har de senaste åren förändrats i en riktning där det blivit lättare att lyfta problematiken men det har saknats en tydlig vilja att gå till botten med problemen. Vår hållning är glasklar: barn och ungas rättigheter får aldrig kompromissas bort med hänsyn till religion eller kultur.

Därför är vi glada över de liberala satsningar för att bekämpa hedersförtrycket som presenterades i höstbudgeten. Det handlar om att satsa på kompetenshöjande åtgärder riktade mot bland annat rättsväsendet, kriminalvården, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet samt insatser inom asylmottagandet. Tack vare Liberalernas krav i budgetförhandlingarna blir satsningar mot hedersförtryck om totalt 165 miljoner möjliga under mandatperioden.

Arbetet mot hedersförtrycket måste ske långsiktigt och bygga på kunskap. För Liberalerna har det därför även varit centralt att driva på för att permanenta kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland. Teamet arbetar med att ge råd och stöd till yrkesverksamma och har den kunskap som krävs i det fortsatta arbetet. Att permanenta kompetensteamet och dess arbete var också något Liberalerna drev igenom i Januariavtalet. Det kommer innebära att deras viktiga arbete kan fortsätta.

Liberaler har med Nyamko Sabuni i spetsen varit pådrivande i många år för att bekämpa förtrycket av barn och unga som leder i hedersmiljöer. Den här kampen är vår tids största jämställdhetsutmaning och det behövs krafttag för att vända utvecklingen.

Sverige ska vara möjligheternas land. Varenda människa ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Det finns ingen viktigare uppgift för oss politiker än att arbeta för det.

Juno Blom (L)

Partisekreterare

f.d. nationell samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck

Arman Teimouri (L)

Riksdagsledamot

Eva Julin Dombrowe (L)

Regionråd

Niklas Wikström (L)

Kommunalråd Karlstad

Eric Hesselius (L)

Kommunalråd Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.