Missbruk av skattepengar – ingen tolkningsfråga

Insändare
PUBLICERAD:
"Nog borde skolan informera och kräva att föräldrarna deltar när tolk kommer att anlitas eller också avboka tolk."
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Häromdagen var vi sex kommuntolkar som kallats till ett föräldramöte på en stor skola.

Föräldrarna strömmade in men inte de föräldrar som behövde oss för att tillgodogöra sig den information som skolan ville förmedla. Endast en av tolkarna togs i anspråk. Tolkarna hade rest från Karlstad, Forshaga och kanske någon annan kommun i Värmland för att arbeta. Vi får betalt för den tid vi var bokade, vi får ersättning för resa och restid, men det känns inte bra. Dessutom fick vi höra att det inte var första gången föräldrar uteblivit vid en liknande träff. Var ligger felet?

Nog borde skolan informera och kräva att föräldrarna deltar när tolk kommer att anlitas eller också avboka tolk. Likaså borde vården och andra myndigheter meddela att tolkhjälp kommer att erbjudas och att tolkhjälp kostar pengar. Vi känner att vi gör en viktig insats. Vi satsar tid och engagemang för att göra ett så gott arbete som möjligt. Skärp er, myndigheter!

Missnöjd tolk och skattebetalare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.