Kåseri om en offentlig ursäkt med medeltida verktyg

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Sanna Sjöswärd / SvD / TT
I ett tillstånd av grav obetänksamhet har undertecknad misshagat en betydande person tillhörande Norra Europas Kulturelit, genom att personligen, med stor fräckhet, otillbörligen och i en raljant ton, föra fram (felaktiga!) synpunkter på ett av dennes Offentliga Konstverk.

Jag är nu brännmärkt och stigmatiserad för all framtid av personen i fråga – och av hela dennes släkt. Vad jag kan se finns det ingen realistisk chans till botgöring, men vid en autodafe', söndagen den 8 september klockan 10.00 vid Sunne kyrkas norra ingång, avser jag att – naken (enbart Iklädd säck och aska) och krypande på mina bara knän i kyrkogårdsgruset – exekvera självbestraffning medelst egenhändigt tillverkad tagelknutpiska (var tionde minut fram till kl 15.00).

Naturligtvis förblir jag för alltid oförlåten, men min aktion kommer att bli en utmärkt påminnelse för mig själv och omgivningen om vådan av ett felaktigt uppträdande gentemot dem som tillhör ett högre stående stånd i bysamfälligheten. I en annan historisk tid, en medeltid till exempel, hade bestraffningen ombesörjts av en yrkeskår med större kompetens i de fysiska straffens handhavande, men det kommer ändå att kännas skönt och hederligt att försöka ta typ Västgötalagen i egna händer, och, möjligen, samtidigt, något lite, dämpa förargelsen hos vidkommande, avseende den, av mig, åstadkomna vådan.

Högaktningsfullt

Bengt Bosse Bondesson, Statarebacken.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.