En hälso- och sjukvård för hela Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
"Istället för privatiseringar vill vi ta tag i problemen och säkerställa att vården ges efter behov", skriver de socialdemokratiska regionråden.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Vi vill värna den jämlika och nära vården i hela Värmland. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor, alla har rätt till en väl fungerande hälso- och sjukvård.

Under en lång tid har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få allt större plats i vården. Tanken var att marknadslösningar skulle leda till ökad mångfald, minskade kostnader och att personalens villkor skulle förbättras. Marknadslösningarna har istället lett till att vården splittras upp, koncentreras till välmående stadsdelar och där plånboken styr och inte patientens behov.

Det är inte en acceptabel utveckling, för oss socialdemokrater är det en självklarhet att när livet är skört ska samhället vara som starkast. Istället för privatiseringar vill vi ta tag i problemen och säkerställa att vården ges efter behov. Det är en hörnsten i välfärden. Därför gör vi nu en rejäl satsning för kortare köer, ökad tillgänglighet och mer likvärdig sjukvård efter behov.

Som en del i satsningen för ökad tillgänglighet vill vi stärka vårdcentralerna. I Värmland kan vi efter åtta år av borgerligt styre i regionen se en växande ojämlikhet beträffande tillgängligheten vid vårdcentralerna. Det är alldeles för stora variationer beroende på vart du bor.

Det är inte rimligt att vi har så stora variationer. Som patient ska du känna dig trygg med att du får den vård du behöver, när du behöver den. För det krävs mer händer i vården. Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Den S-ledda regeringen gör därför nu en samlad satsning för att skapa bättre förutsättningar för alla vårdproffs som dagligen hjälper patienter till ett bättre liv.

Under lång tid har vi som opposition i landstinget drivit frågor som handlat om att hålla ihop vårdkedjor och att sköta sjukvårdsrådgivningen i egen regi. På detta sätt menar vi att tryggheten ökar för dig som söker vård. Vi tror också att det kommer att avlasta akutsjukvården genom råd och hjälp till rätt vård. Att bollas runt mellan olika vårdinstanser är inte effektivt för vare sig patient eller vårdgivare.

Skapandet av det starka samhället handlar om att säkra välfärd och jämlika livschanser i hela landet, från barndom till ålderdom. Vi är glada för att den socialdemokratiskt ledda regeringen nu tar viktiga steg för att utjämna de olikheter som finns i välfärden mellan olika delar av landet. Vi är övertygade om att en stark och jämlik välfärd skapar ett Sverige som håller ihop.

Ulric Andersson (S) – Regionråd i opposition

Åsa Johansson (S) – Regionråd i opposition

Mats Sandström (S) – Regionråd i opposition

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.