(S)kam för politiken på Hammarö

Insändare
PUBLICERAD:
Götetorpsskolan brann ner 2015.
Foto: Lisa Olaison
Götetorpsskolan brann ner 2015. S och V har haft möjligheten att bygga upp skolan igen, men inte förmått att ta ett beslut i frågan. Konsekvensen har blivit att dyra moduler måste hyras in, vilket i sin tur leder till stora skattehöjningar för oss Hammaröbor.

Den nya majoriteten genomförde därför i våras tillsammans med S och V ett flertal arbetsmöten för att skapa en samsyn i lösningen av Skolfrågan på Hammarö. Man var överens med Hammarösamverkan om att bygga upp skolan igen, och dokumenterade handlingsplanen för återuppbyggnaden för samtliga skolor på Hammarö.

På kommunfullmäktigemötet den 26 augusti skulle man besluta om investeringsmedel på 179 miljoner kronor till den nya Götetorpsskolan.

Då svänger S och V 180 grader, och vill inte längre stå för vad man tidigare sagt. Man lyckas återremittera ärendet med motivering att man behöver mer underlag i frågan. Det efter 4 år av utredningsarbete. Så nu ska man gå ut och fråga skyddsombuden i skolan om de anser att 179 miljoner kronor är rätt summa för att bygga upp Götetorpsskolan. Man ska också göra en Barnkonsekvensanalys om det är lämpligt att bygga en skola där det tidigare har stått en skola.

S och V på Hammarö motarbetar uppbyggnaden av Götetorpsskolan med alla medel till buds, och motarbetar alla föräldrar och barn som hade hoppats på en ny skola. Varför kan man undra?

Tyvärr drabbar detta oss alla Hammaröbor som får se fram emot fortsatt höga kostnader som ska betalas via skatten för de moduler som måste hyras allt längre tid.

Skäms för S

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.