• idag
  20 okt
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  21 okt
  11°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  22 okt
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  23 okt
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  24 okt
  10°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Reflektioner från en ”backbencher”

Debatt
PUBLICERAD:
"Har man makten i kommunen måste man förstå detta och tillämpa lyhördhet för oppositionens synpunkter", skriver Jan-Olof Hesselstedt (V).
Foto: Tommy Andersson
Skoldebatten på Hammarö.

Jag sitter längst bak i fullmäktigesalen som ledamot för Vänsterpartiet och lyssnar på det uppskruvade tonläget i debatten. De två kommunalråden Bosse Henriksson (m) och Mattias Joelsson (kd) anklagar oppositionen för rent sabotage när man försöker vara just opposition. Bosse Henriksson går längre och lägger till att oppositionens beteende kan få avsevärda konsekvenser, till exempel kostnader på skolmoduler för bortåt 40 Mkr och ytterligare konsekvenser ”som jag bevarar inom mig själv”.

Det är ändå uppenbart vad oppositionen har sagt och utryckt i denna fråga:

Vi har sagt att Mörmon är den lämpligaste platsen att bygga den nya F6-skolan på. Vi bör göra Mörmon till ett skolområde i centrala Skoghall. Synergieffekterna är uppenbara. Vi kan bygga en fullstor idrottshall, som ersätter den nuvarande, som har kända miljöproblem. Den kan också utnyttjas av föreningslivet kvällstid. Matsal och tillagning kan samordnas mellan de två F6-skolorna. I området finns också möjlighet till issporter, fotboll och kulturaktiviteter. Här finns också väl tilltagna skogsområden i närheten. Lärarresurser, ledning, specialpedagogik och elevhälsa kan samordnas. Trafiklösningar finns redan nu på plats. De nybyggda skolorna skall finnas länge, 30 till 50 år och vi är övertygade om att i de saker vi nämner här finns ett avsevärt mervärde för eleverna och i lägre driftkostnader. Det kan bli mycket pengar över åren.

Götetorp lämpar sig bättre för förskolor på sin begränsade yta i ett villaområde. Bygger man skolan på platsen skall 350 elever och lärare finnas på detta område i framtiden. Vi reagerar också på idén att bygga förskolor i två plan. Vi har bra erfarenheter från Bärsta förskola som vi kan ta tillvara. Vi är inte motståndare till två förskolor med sex avdelningar, men man måste här söka lösningar där man utnyttjar området på ett smart sätt. Här måste vi också ta hänsyn till personalens och de fackliga ombudens synpunkter. I sammanhanget pratade vi också om en barnkonsekvensanalys.

Sammanfattningsvis kan man slå fast att oppositionen inte tillåts att få sina förslag behandlade och jämförda med majoritetens förslag.

Att ha makten i en kommun innebär mycket mer än att ha en majoritet i fullmäktige. Man kan styra vilka frågor som skall behandlas i kommunstyrelsen och när och på samma sätt i fullmäktige. Ja, man har också ett rejält informationsförsprång och kan som Bosse Henriksson hota med ”avsevärda konsekvenser” om oppositionen inte ställer in sig i ledet. Det handlar om att skrämmas helt enkelt.

Har man makten i kommunen måste man förstå detta och tillämpa lyhördhet för oppositionens synpunkter. Det är motsatsen till den hot- och skrämseltaktik vi såg i måndags från några ledande majoritetsmän i Hammarö kommun.

Jan-Olof Hesselstedt

Vänsterpartiet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.