• idag
  27 jan
  -9°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  28 jan
  -5°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  29 jan
  -2°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  30 jan
  -4°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  31 jan
  -6°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm

Huvudskyddsombuden efterlyser dialog

Insändare
PUBLICERAD:
"Vi önskar en blocköverskridande hållbar lösning i förskolefrågan, fri från politiska utspel. Där barnets bästa är i fokus och där forskning och beprövad erfarenhet ligger till är grund för de beslut som fattas." Skriver skyddsombuden från Lärarförbundet och Kommunal.
Foto: Tommy Andersson
Angående ”Hammarö bygger sig ur krisen” i VF 27 augusti.

Vi som fackliga representanter/huvudskyddsombud för Lärarförbundet och Kommunal befarar snarare att Hammarö bygger sig djupare in i krisen. 
Genom att konsekvent möta oss fackliga huvudskyddsombud med tystnad och undvika all form av dialog med professionen som är tänkta att flytta in i dessa storförskolor har vi nu förstått att det är på insändarsidorna ni vill mötas. Vi tackar för inbjudan till möte i media vilket skapar den transparens för alla berörda i förskolefrågan som vi som huvudskyddsombud efterlyst.

D.v.s. en möjlighet för allmänheten att ta del av hur ”delaktighet” och insyn i processen verkligen har sett ut.

Hammarösamverkan skriver i sin insändare den 26 augusti att personal ”därtill möten med chefsgrupp och fack” har involverats i cirka 20 ”träffar för att skapa så bra lösningar som möjligt”.

Vi som huvudskyddsombud har fram till dags datum varit inbjudna till sammanlagt fem möten där vår möjlighet att lyfta identifierade arbetsmiljöproblem varit starkt reducerad.

Det finns ett omfattande lagstöd till en facklig medverkan vid om- och nybyggnation.

Huvudskyddsombuden har en särställning enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 4§, Arbetsmiljölagen 6 kap 6§, Arbetsmiljöförordningen 11 §, Plan och bygglagen 9 kap 5 §, Arbetsmiljölagen kapitel 2, AFS 2009:2 och är ingen arbetsmodell man kan välja som Hammarösamverkan vill påstå.

Är ombudet inte inbjudet behöver ombudet bjuda in sig själv och det är vad som hänt i det projekt som Hammarösamverkan beskriver som ”ett grundligt arbete att ta fram så bra förskolor som möjligt”.

På bildningsförvaltningens samverkansmöte den 15 april presenterades ett dokument tänkt att beslutas i Bildningsnämnden samma dag med rubriken ”Övergripande verksamhetsbeskrivning för framtidens lärmiljöer i Hammarö kommun”.

I dokumentet kunde man läsa att fackliga representanter varit delaktiga i byggprojektet.

Att vid ett sittande möte få ta del av detta dokument som inte var med sanningen överensstämmande var en obehaglig upplevelse. Vi som huvudskyddsombud från Lärarförbundet och Kommunal hade inte varit delaktiga i byggprojektet vid något tillfälle när dokumentet formulerades.

Så när Hammarösamverkan nu raljerar att vi inte minns något från dessa möten är förklaringen mycket enkelt. Vi var inte kallade och därmed inte närvarande!

Det var nu vi bjöd in oss själva och det ska väl Hammarösamverkan vara tacksamma för eftersom ni via vår skrivelse den 2 juni fick information om att man i den projektgrupp ni hänvisar till ritade och planerade för en förskola med 16 avdelningar. Detta hade ni ingen aning om, eller minns ni inte?

I vår skrivelse från den 2 juni uttryckte vi som huvudskyddsombud vår oro över förskolans utformning och storlek. Vi hänvisade till forskning och beprövad erfarenhet och informerade om signaler från storförskolor i Sverige där man identifierat arbetsmiljöproblem som stor personalomsättning, arbetsskador, det vill säga tung belastning på axlar/rygg när barn behöver hjälp i trappor upp och ned, med mer.

Vi efterfrågade samtidigt vilken forskning ni som politiker valt att lägga till grund för beslutet som nu höll på att forma Hammarö framtida förskolor.

Vi avslutade vår skrivelse med en önskan:

"Det känns mycket angeläget att vi träffas innan detta projekt utvecklas vidare."

Den 24 juni skickade vi en önskan om återkoppling på vår skrivelse och passade också på att lämna ytterligare information om personal som signalerat att de tänkte lämna Hammarö kommun om storförskolor blev en verklighet.

Tystnaden från Hammarösamverkan har varit kompakt.

Nu kommer reaktionerna från erfaren utbildad personal som inte fått tagit del av projektgruppens planer och arbete förrän nu. Här bör tilläggas att även personalrepresentanter i projektgruppen uttryckt oro över förskolornas storlek.

Att inte ta professionens oro på allvar, att inte lyssna på den erfarenhet som finns representerad i verksamheten är ett olyckligt val av Hammarösamverkan.

Oron är befogad och vem tror Hammarösamverkan att man lurar när man väljer att möta frågeställningar och kritik med en omskrivning av Storförskola till tre småförskolor med fyra avdelningar vardera med konceptet dela, dela för att skapa delaktighet. Tre separata förskolor vars enda gemensamma nämnare skulle vara samma parkering och cykelställ att nyttja för vårdnadshavare.

Betyder det att Hammarösamverkan nu frångår tidigare skrivning i ”Övergripande funktionsbeskrivning för förskolor i Hammarö kommun” under rubriken ”Flöden”:

"Den fysiska miljön ute och inne ska underlätta för samverkan mellan arbetslag och möjliggöra att de gemensamma ytorna nyttjas av alla."

Detaljer som att 90 barn ska äta samtidigt i en matsal med avgränsningar i form av halvväggar för varje husdel är kanske enligt Hammarösamverkan representativ för den ”lilla förskolan i den stora byggnaden” och där ”tryggheten i den lilla gruppen värnas”.

Att de tre ”förskolorna” också har gemensamhets ytor i form av ateljéer och torg är också en detalj som helt utelämnas i insändaren.

Nej tyvärr, Hammarösamverkan er insändare lugnar inte för faktum kvarstår att fyra gånger tre är lika med tolv, hur ni än vrider och vänder på antalet.

Vår önskan om ett möte kvarstår. Det är av största vikt att vi kan mötas i både diskussion och beslut för att på bästa sätt förebygga och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och förskola över tid.

Vi önskar en blocköverskridande hållbar lösning i förskolefrågan, fri från politiska utspel. Där barnets bästa är i fokus och där forskning och beprövad erfarenhet ligger till är grund för de beslut som fattas.

Diana Hall

Huvudskyddsombud Lärarförbundet

Anna-Karin Salomonsson

Huvudskyddsombud Kommunal

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.