Hur skapar det borgerliga styret en god och nära vård för alla?

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
"Värmland är ett län med stora avstånd och vi socialdemokrater är tydliga med att de geografiska förutsättningarna aldrig får styra kvaliteten på välfärden."
Foto: Vilhelm Stokstad / TT
Vi Socialdemokraterna kräver en politisk dialog och information om eventuella neddragningar av ambulansverksamhet.

Vi ställer därför en skriftlig fråga till det borgerliga styret där vi vill ha klargörande kring hur man anser sig skapa en god och nära vård i hela Värmland, skriver Socialdemokraternas tre regionråd i opposition idag.

Den S-ledda regeringen har som avsikt att stärka den värmländska sjukvården med närmare en halv miljard. Det är satsningar som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera välfärd utifrån det allvarliga ekonomiska läget som det borgerliga styret har att hantera i regionen. Utgångspunkten för regeringens satsningar är att du som värmlänning ska kunna få en god och nära vård som är jämlik och tillgänglig oavsett vart du bor i Värmland.

För att skapa likvärdiga förutsättningar i Värmland kommer nu kommuner och regioner med mer gynnsamma förutsättningar, genom förändringar i skatteutjämningen, bidra till kommuner och regioner som har svårare förutsättningar. Den största skillnaden kommer vara mellan glesbyggda och tätbebyggda områden. Det senare motverkar också klyftorna mellan olika delar av länet.

Under de senaste dagarna har vi kunnat ta del av informationen om att eventuella planer finns att dra in på ambulansen i Munkfors. En indragning som vi befarar skapar skillnad i förutsättning att få en jämlik ambulanssjukvård. Värmland är ett län med stora avstånd och vi socialdemokrater är tydliga med att de geografiska förutsättningarna aldrig får styra kvaliteten på välfärden.

Försämringar av ambulanssjukvården i Värmland kan vi som socialdemokrater inte ställa oss bakom. Därför kommer vi nu till det borgerliga styret i Region Värmland att ställa en skriftlig fråga, där vill vi ha klargörande kring hur ambulansverksamheten ska se ut för att skapa jämlika förutsättningar i hela Värmland.

Ulric Andersson (S) – Regionråd i opposition

Åsa Johansson (S) – Regionråd i opposition

Mats Sandström (S) - regionråd i opposition

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.