Uppror värt att stötta

Ledare
PUBLICERAD:
Landets undersköterskor gör uppror och på torsdagen fick socialminister Lena Hallengren ta emot 15 000 namnunderskrifter som kräver mer personal, bättre arbetsvillkor och högre status.

Det är ett berättigat uppror och undersköterskor är värda allt stöd. De gör avgörande insatser i äldreomsorgen. Om de inte fanns skulle Sverige stanna, då många i arbetsför ålder i stället skulle få ta hand om sina föräldrar.

Men undersköterskorna är lågt värderade. Lönerna är dåliga och arbetsvillkoren likaså. Hur många tjänstemän skulle acceptera delade turer, med morgon- och kvällspass samma dag med en lång paus däremellan? Tidspressen har ökat och villkoren försämrats de senaste åren.

Det behövs en ändring och det snarast. Personalbehovet ökar i takt med att allt fler blir allt äldre. Om inte yrket görs mer attraktivt blir det stora problem framöver att bemanna den viktiga äldreomsorgen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Värmlands Folkblads politiska linje, vilken delar arbetarrörelsens värderingar och är oberoende socialdemokratisk.